تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
منبع:جام‌جم
دسته:علمی و فناوری()
کد خبر:13725820
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۰۳:۳۹

سرنوشت دریا پس از آلودگی نفتی

عصر 16 دی 1396، نفتکش سانچی از ایران به سمت کره جنوبی در حرکت بود که حدود 300 کیلومتری شرق مصب رودخانه یانگ تسه نزدیک شهر شانگهای چین با یک کشتی تجاری چینی برخورد کرد. اگر این حادثه بین دو کشتی تجاری رخ می‌داد، شاید ابعاد گسترده‌ای پیدا نمی‌کرد و آسیب‌ها به خسارت مالی وارد شده به بدنه کشتی‌ها محدود می‌شد.
سرنوشت دریا پس از آلودگی نفتی
اما برخورد کشتی با محموله حدود 136هزار تنی میعانات گازی (نفت تغلیظ شده اشتعال‌پذیر) و احتمالا نفت خام سبک چنان حادثه‌آفرین شد که علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی، ممکن است آسیب‌های زیست‌محیطی آن سال‌ها در دریا باقی بماند.

سانچی 247 متری حامل یک میلیون بشکه نفت متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش 60 میلیون دلار (قریب به 264 میلیارد تومان) بود که برای تحویل به شرکت هانواتوتال کره جنوبی راهی دریا شده بود. اما حادثه برخورد منجر به آتش گرفتن نفتکش و نشت حجم عظیم نفت به دریا شد. در این گزارش فارغ از بررسی ایمنی نفتکش و خسارات جانی و مالی سهمگینی که این حادثه به بار آورده است، شیوه تامین ایمنی در نفتکشها و فناوریهای جمعآوری آلودگیهای نفتی از سطح دریا را در صورت بروز حادثه بررسی میکنیم.

آبهای آزاد؛ جایی برای اکتشاف و انتقال نفت

نفت از حیاتیترین مادههای طبیعی در زندگی بشر است و به دلیل توزیع ناهمگون این ماده شیمیایی در سراسر جهان، تجارت نفت به موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار در زندگی بشر تبدیل شده است. به همین علت معمولترین و قدیمیترین نوع تانکرهایی که بین دریاها و اقیانوسها تردد میکنند، تانکرهای نفتی برای حمل نفت و فرآوردههای نفتی هستند. البته منظور از تانکر نفتی فقط تانکر حاوی نفت نیست و محموله این کشتیها تنوع بیشتری دارد. نفت با توجه به سطح خالصسازی انواع مختلفی پیدا میکند و هر نوع بستهبندی و روش انتقال متفاوتی دارد.

در اواسط دهه 70میلادی ظرفیت تانکرهای نفتی با گسترش داد و ستد نفت در سطح جهان افزایش یافت و به این ترتیب ژاپن نخستین تانکرهای 10 تا 20میلیارد تنی را ساخت تا نفت بیشتری در هر سفر دریایی جابهجا شود و هزینههای حمل و نقل کاهش پیدا کند. این روند تا اواخر دهه 90 میلادی ادامه داشت و در این زمان تانکرهای بزرگ (VLCC) و بسیار بزرگ (ULCC) حامل نفت خام ساخته شد. امروز عملکرد انواع نفتکشها با توجه به سیستمهای موجود در آنها متفاوت است و مهمترین این سیستمها از نظر کاربرد، سیستم گرمایش نفت، سیستم تهویه مخزن حمل و نقل، سیستم کنترل سرریز، سیستم گاز بیاثر و سیستم آتشنشانی است. علاوه بر این، همه نفتکشها حداقل یک عرشه جرثقیل برای کنترل لولههای انتقال محموله نفتی و پرکردن تانکر دارند و هنگام شارژ و تخلیه نفتکش، لولهها از محل به عرشه کشتی وصل میشوند.

سیستم گرمایش نفت

معمولا همه کشتیهای حامل نفت خام به سیستم گرمایش نفت مجهز هستند، زیرا نفت خام سنگین است و در محیطهای سرد به کندی حرکت میکند. به همین دلیل بعد از مدتی پمپها و خطوط انتقال در حین تخلیه را مسدود میکند. سیستم گرمایش نفت محموله را همواره در درجه حرارت مناسب نگه داشته و گرانروی مایع را حفظ میکند.

سیستم تهویه مخزن
حمل و نقل

محمولههای نفتی حتی در بزرگترین نفتکشها هم کامل پر نمیشود و دلیل آن باقیماندن فضایی برای بخارهای نفتی ایجاد شده است. با این حال این بخارها که بسیار اشتعالپذیر هستند، نباید در مخازن حمل و نقل باقی بمانند و در این شرایط سیستمهای تهویه مناسب این بخارها را به خارج از فضای محصور هدایت میکند.

سیستم کنترل سرریز

این سیستم با استفاده از کنترل سطح و فشار آبشاری از این که سطح روغن، از تانک سرریز نمیکند، اطمینان پیدا میکند. همچنین سیستم هشدار و دریچههای نشت به این سیستم متصل هستند تا در صورت بروز مشکل، اقدام لازم به سرعت انجام شود.

سیستم گاز بیاثر

فضای بین سطح آزاد روغن و پوشش بالای مخزن محموله باید همیشه با گازهای بیاثر پر شود تا از دسترسی اکسیژن به این قسمت جلوگیری شود. به این ترتیب در صورت تجمع بخارهای نفتی، از آتشسوزی احتمالی پیشگیری میشود. به همین علت سیستمی برای تزریق مستمر گاز بیاثر در نفتکشها تعبیه میشود تا این اطمینان را ایجاد کند که این فضا با گاز بیاثر اشغال میشود. معمولترین گازهای بیاثر استفاده شده برای این منظور دیاکسیدکربن و آرگون است.

سیستم آتشنشانی

طراحی و ساخت سیستم آتشنشانی در هر تانکر نفتی برای حفظ ایمنی تانکر حیاتی است. شلنگ آتشنشانی، خاموشکنندهها و آبپاشها باید در نقاط مختلف در طول و عرض کشتی قابل دسترس باشند. همچنین وجود اتاق مخزن دیاکسید کربن بالای اتاق موتور در صورت آتش گرفتن اتاق موتور ضروری است.

فناوریهای مهار آلودگی نفتی از سطح دریا

فعالیتهای بشر در دریا همواره با احتمال آلوده کردن محیطزیست دریا همراه است و با این وجود نمیتوان از توسعه فعالیتهای دریایی اجتناب کرد. از طرفی دریا نقش حیاتی در زیست بوم زمین داشته و به همین علت حفظ آن نیز اهمیت زیادی دارد. توزیع، اکتشاف و حمل نفت و فرآوردههای آن یکی از فعالیتهایی است که محیطزیست دریا را به خطر میاندازد و اگر تمهیدات لازم اندیشیده نشود، تبعات آن زیاد خواهد بود.

دکتر سعید مظاهری، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی، درباره نحوه مقابله با آلودگیهای نفتی بعد از بروز حوادثی مثل حادثه نفتکش سانچی به جامجم میگوید: حمل و نقل دریایی محصولات و فرآوردههای نفتی مثل حادثه اخیر (برخورد یک نفتکش با شناوری دیگر یا برخورد دو نفتکش) علاوه بر خسارتهای انسانی غیرقابل جبران، آسیبهای بسیاری به محیطزیست منطقه وارد میکند. در این شرایط، به دلیل نوع حادثه نمیتوان حجم زیاد نفت را در ساعتهای اولیه مهار کرد و به همین علت حجم عظیمی از نفت یا فرآوردههای آن در یک محیط آبی پخش شده است.

در گذشته نیز آلودگیهای نفتی بزرگی در سطح آبهای جهان پراکنده شده است. حریق چاههای نفتی کویت و واردشدن حجم زیادی نفت به آبهای خلیجفارس یکی از آلودگیهای وسیع بود که تبعات آن روی گونههای زیستی و مناطق ساحلی اطراف هنوز وجود دارد. آسیبهای ناشی از فاجعه خلیج مکزیک که در دهه گذشته رخ داد نیز هنوز در مناطق ساحلی و زیستبوم دریا ادامه دارد. مواد شیمیایی حاصل از چنین آلودگیهایی وارد بدن همه موجوداتی میشود که از آب تغذیه میکنند و در نهایت با نفوذ به خاک اثرات طولانیمدت در طبیعت باقی میگذارد.

برای مقابله با چنین آلودگیهایی ابتدا باید نحوه انتشار نفت در محیط و شرایط آب و هوایی منطقه مطالعه شود. منظور از شرایط آب و هوایی، درجه حرارت، جهت باد، نوع موج و جریان آب، فشار و رطوبت هواست که شرایط انتشار لکه نفتی را تغییر میدهد. بعد از آن میتوان سنجید چه مقدار آلودگی را میتوان با تجهیزات موجود جمعآوری کرد و خطرات آن را تا جای ممکن محدود کرد. زیرا تا امروز بشر نتوانسته آلودگیهای نفتی در دریا را به طور کامل مهار کند.

بعد از انتشار لکه نفتی چه اتفاقی میافتد؟

اگر لکه نفتی ناشی از برخورد تانکرها یا هنگام تخلیه نفتی در سطح دریا منتشر شود، چون وزن مخصوص نفت سبکتر از آب است، روی سطح شناور میماند. این لکهها ابتدا ضخامت دارند که بعد از پخش شدن این ضخامت به حداقل رسیده و سطح وسیعی را در برمیگیرد. لکه نفتی تحت تاثیر شرایط محیطی مثل باد، جریان آب و موج دریا پخش میشود و ممکن است از حالت یکپارچه به چندتکه تقسیم شده و تعداد لکهها زیاد شود. لکه نفتی جرم متفاوت نسبت به آب دارد و به همین علت در آب پراکنده میشود و پیشبینی مسیر پراکنش لکه نیازمند مدلهای محاسباتی است.

در جهان، معمولا در صورت امکان و ایمن بودن منطقه، تا جای ممکن به محل حادثه نزدیک میشوند و ابتدا با موانع شناور منطقه آلوده شده را محدود کرده و تحت کنترل قرار میدهند تا آلودگی گسترده نشود. بعد از کنترل منطقه، بهترین کار ممکن استفاده از دستگاه مکنده برای جمعآوری این آلودگی است. در نهایت ماده جمعآوری شده میتواند در پالایشگاه از آب تفکیک شود و به علت ارزش اقتصادی دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

راه حل دیگر، پخش موادی مانند گرد روی لکههای نفتی است که وزن مخصوص لکه نفتی را افزایش داده و باعث تهنشین شدن آن میشود. به عبارت دیگر، آلودگی به جای گسترده شدن روی سطح آب به بستر دریا منتقل میشود تا در طولانی مدت با فعل و انفعالات شیمیایی از بین برود. در این روش خسارت از جایی به منطقهای با شرایط دیگر منتقل میشود و انتظار میرود خسارتها کمتر از باقیماندن نفت روی سطح آب باشد. سوزاندن نفت روی سطح آب راهکار دیگری است که به نوعی آلودگی دریایی را از بین میبرد، اما به علت ایجاد دود، هوا آلوده میشود.

میزان آلودگی نفتی جمعآوری شده به نوع حادثه، حجم ماده پخش شده و شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. اما تجربه حوادث مختلف نشان داده حدود 20 تا 60 درصد آلودگی باقیمانده بعد از پخش آلودگی جمع میشود. در حادثه خلیج مکزیک به دلیل عدم امکان حضور در منطقه بعد از بروز حادثه این آلودگی غیرقابل کنترل بود و آثار ظاهری محیطزیستی تا حدود یک سال بعد دیده میشد.

سپیده شعرباف

#نفتکش #سانچی #آلودگی نفتی
این خبر را به اشتراک بگذارید
related-image


پوست شفاف و بدون لک با مصرف این ماده معجزه گر کاهش تعرفه اینترنت همراه اول برای پیام رسان‌های داخلی واکنش سروش صحت به ناراحتی هواداران علیخانی دورتموند در زمین هرتابرلین متوقف شد ترامپ چگونه با بازیگران فیلم‌های مستهجن رابطه برقرار می‌کرد + تصاویر آدبایور: / به خاطر دروغ ونگر، از آرسنال متنفر شدم گرانترین بازیگر زن تلویزیون را بشناسید فرصت سازی ترکیه برای جبهه مقاومت در ادلب سلفی، جان جوان زاهدانی را گرفت بوندس‌لیگا | فرار دورتموند از شکست در خانه هرتابرلین توزیع کلاه ایمنی در بین نمازگزاران/ عکس کشف 30 میلیون قرص روانگردان! گواردیولا: تا پیش از ظهور مسی بازیکنی به خوبی رونالدینیو ندیده بودم عکس سلفی موجب مرگ جوان زاهدانی شد کشف بسته مشکوک در یک ایستگاه قطار لندن تروریست‌های داعشی برای جام جهانی روسیه نقشه‌ای در سر دارند؟ پشت پرده اتاق عملیات عفرین از زبان کارشناس نظامی سوری عکس/وقتی به نماز باران ایمان داشته باشی … تلاش اتحادیه اروپا برای تسریع در حذف محتوای نفرت انگیز در رسانه‌های اجتماعی اجرای اکی سوگی یاما در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در روز سوم جشنواره فجر چه تئاترهایی می‌بینیم؟ حمله نژادپرستان به مسجدی در هلند نشانه‌های 2 بیماری مزمن بودجه‌ای آن کتاب پاکان (مفهوم «الکتاب» در آیه دوم سوره بقره) بررسی تغییرات معنایی واژه‌ها و اصطلاحات رایج در زبان زندان نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران طرز تهیه استیک مک اند چیز 25 کشته و زخمی در پی حمله بوکوحرام به نیروهای ارتش نیجر نقش یک شرکت آمریکایی در بروز بحران قطر فاش شد امارات نام قطر را از نقشه جغرافیایی حذف کرد! اغفال خانم‌ها توسط مرد هزار چهره حسن زمانی: کاش منصوریان در زمانی که سرمربی استقلال بود از حسینی بیشتر استفاده می‌کرد! بارلا: به فکر نقل و انتقالات نیستم؛ روح جنگندگی گتوزو در کوترونه دمیده شده است پیشنهاد برای اوبامیانگ؟ همه مزخرف است امارات، قطر را ازنقشه‌های موزه لوور ابوظبی حذف کرد بهترین جایگزین‌ها برای سوسیس و کالباس را بشناسید حضرت زینب (س) بنیانگذار روایتگری جهاد و شهادت است اوقات شرعی شنبه سی ام دی به افق قزوین سارقان منازل دهلران در دام پلیس «هیس» دردسرساز/ نعمتی ناجی برانکو/ اختلاف کی روش و قلعه نویی بالا گرفت جمله معنادار سردار سلیمانی برای شهید جهاد مغنیه +عکس اجرای نخستین اعدام سال 2018 در آمریکا ساعت پراگ پس از 600 سال از حرکت ایستاد+ تصاویر گل کاگاوا به هرتابرلین (هرتابرلین 1-1 دورتموند) تصاویر منظره اماکن مشهور در شب نمایشگاه «درغیاب ابراهیم» در گالری ثالث رازهای زندگی بن لادن در یک کتاب سد معبر در تجارت فردا
موسویان: خروج از برجام باعث افزایش بی‌اعتمادی بین‌المللی به آمریکا می‌شود دیدار رئیسی با خانواده سرمهندس کشتی سانچی تمام خطوط ارتباطی شهرستان کوهدشت قطع شد تصاویر و جزئیات تازه از زندگی 13 کودک زندانی در خانه پدری بازی فولاد و پیکان به تعویق افتاد سرمربی جدید تراکتورسازی وارد ایران شد فیلم/ «بدون تعارف» با دستفروش دیروز و میلیاردر امروز تولید قهوه از گیاه کاسنی با خواص درمانی مراسم یادبود شهدای کشتی سانچی - تهران مدارس 16 شهر خوزستان فردا تعطیل است چرا بازی فولاد و پیکان لغو شد؟ زمان انتقال پیکر 3 جانباخته حادثه سانچی به کشور کاهش نرخ ارز طی دو ماه آینده آژیر قرمز در 96 سد کشور به صدا درآمد مدارس 16 شهر خوزستان فردا تعطیل است مراسم اولین سالگرد شهدای آتش نشان پلاسکودربهشت زهرا (س) برگزار شد فرماندار دزفول پس از تقلب امتحانی مجبور به استعفا شد گل مارکو آسنسیو به لگانس (لگانس 0-1 رئال مادرید) برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو پیام احساسی طارمی برای هواداران پرسپولیس+عکس سالام با استقبال هواداران به تبریز رسید سرمربی جدید تراکتورسازی وارد تبریز شد + تصاویر علت استعفای فرماندار دزفول چه بود؟ /عکس عکس/ دیدار رئیسی با خانواده سرمهندس جانباخته سانچی ظاهر شدن چهار لکه نفتی در اطراف نفتکش غرق شده ایرانی افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت اولین سالگرد آتش نشانان حادثه پلاسکو مدارس 16 شهر خوزستان فردا تعطیل است/ آماده‌باش به مراکز درمانی و خدماتی مدارس 16 شهر خوزستان فردا تعطیل است زمان اعلام اسامی 20 هزار واجد شرایط کسرخدمت‌های جدید سربازی در لایحه جدید دولت حقوق کارمندان چقدر افزایش دارد؟ جنجالی‌ترین صحنه بازی استقلال؛ پنالتی بود یا نبود؟! (عکس) حرف‌های اخیر دشمن از دلسوزی نیست؛ فتنه جدید است/ پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را پایین خواهیم کشید فقهی زاده در مراسم تجلیل از فعالان قرآنی شهرستان استهبان عنوان کرد: اهل بیت (ع) بزرگترین مفسران قرآن کریم هستند ساغلام بمحض پیاده شدن ازهواپیما، میل به نمازجمعه داشت! مدارس 15 شهر خوزستان شنبه تعطیل است پلیس: متهمی که در اقلید به یک مامور ناجا تیراندازی کرده بود، خودکشی کرد درخواست عجیب برانکو از مدافع تیمش سفر جابری انصاری به روسیه/ رایزنی امروز با بوگدانف/ شرکت در نشست با همتایان روس و ترکیه‌ای در سوچی واشنگتن: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه منجر به بی‌ثباتی خواهد شد ارتباط 50 درصد «طلاق»‌های کشور با اعتیاد/ راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در استانها تولیت آستان قدس با خانواده سرمهندس کشتی "سانچی" دیدار کرد رژیم صهیونیستی از اردن رسما عذرخواهی کرد توصیه مهم درباره رجیستر کردن گوشی‌های چند سیم کارت/ فعال سازی ناصحیح دریافت خدمات را مختل می‌کند زمان اعلام اسامی 20 هزار واجد شرایط کسرخدمت‌های جدید سربازی سخن نقد ائمه یا از روی جهل است یا ناشی از القائات دشمنان/ هرچه دیگران به دهنتان می‌گذراند تکرار نکنید ناجا: 20 هزار نفر دیگر می‌توانند از کسرخدمت بهره‌مند شوند / اسامی این افراد طی یکی دو هفته آینده اعلام می‌شود عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه پیش از عملیات ارتش ترکیه در عفرین علت استعفای فرماندار دزفول چه بود؟ + عکس شکایت بانک مرکزی از موسسه اروپایی برای آزادسازی 4.9 میلیارد دلار پول ایران

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینک ما را مطلع کنید.
message
near_me