تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
منبع:جام‌جم
دسته:دسته بندی نشده
کد خبر:13725860
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۰۴:۲۰

فضای مجازی دنیای بی قانون نیست

تا به حال از این منظر به فعالیت در جهان سایبری دقت کرده‌اید که به عنوان یک کاربر، گاهی در مقام نشردهنده و حتی تولیدکننده محتوا قرار می‌گیرید و این امر می‌تواند برای شما تبعات حقوقی و قانونی به دنبال داشته باشد؟!
فضای مجازی دنیای بی قانون نیست

نزدیک40 میلیون کاربر ایرانی از رسانههای اجتماعی و فضای مجازی بهره میگیرند و فعالیتهای متنوعی در این فضا دارند، از ارتباطات و کسب اطلاعات گرفته تا خرید و فروش و آموزش. بنابراین آشنایی با حقوق و قوانین مرتبط با فضای مجازی امری بسیار ضروری به نظر میرسد و بیاطلاعی و ناآگاهی در این زمینه میتواند تبعات متعددی داشته باشد.

از سال 1388 کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی و تائید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد و زیر نظر دادستان کل کشور، فهرستی از مصادیق مجرمانه را تدوین کرده است، اما کمتر کاربری را میشناسیم که از وجود این فهرست مطلع باشد یا مطالعه آن در حوصلهاش بگنجد.

در این گزارش، کارشناسان و متخصصان علوم ارتباطات، به دلایل اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق و قوانین فضای مجازی اشاره کردهاند و به این پرسش پاسخ دادهاند که متولی آموزش به کاربران چه کسانی هستند.

فضای مجازی قابل کنترل است

دکتر امید جهانشاهی، استاد ارتباطات آشنایی با حقوق و قوانین فضای مجازی را زیر مجموعه و شاخهای از سواد رسانهای میداند و به جامجم توضیح میدهد: با ظهور اینترنت و پیدایش رسانههای اجتماعی و انواع نرمافزارهای دیجیتال، در تمام دنیا نهادهایی بهوجود آمدهاند که ماموریتشان آموزش سواد رسانهای یا سواد دیجیتال است. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا بخش ویژهای به این امر اختصاص پیدا کرده و بسیاری از کشورها این آموزش را از بروز و ظهور اینترنت، مد نظر قرار دادهاند.

این دانشآموخته رشته ارتباطات، نگاه منفعلانه و گاه منفی به فضای مجازی و رسانههای اجتماعی را نقد میکند و میگوید: به جای نفی این امکان باید دانش و سواد دیجیتال کاربران ارتقا پیدا کند و مردم بدانند این فضا چه ویژگیها و شرایطی دارد و چگونه باید در آن عمل کرد.

جهانشاهی در این زمینه به اقداماتی که در سازمان صدا و سیما صورت گرفته اشاره میکند و شکلگیری شورای عالی فضای مجازی را که از مهمترین متولیان آموزش سواد دیجیتال و اطلاعرسانی درباره فضای مجازی به مخاطبان است یک اتفاق ارزشمند توصیف میکند.

این استاد ارتباطات به کسب و کار اینترنتی و سایتها و کانالهای مرتبط با بهداشت و سلامت و آموزش در فضای مجازی اشاره و تصریح میکند: بسیاری از کلاهبرداریها و تخلفها به این دلیل صورت میگیرد که به نظر میرسد همه چیز در فضای مجازی کاملا رها شده است، در حالی که هر فعالیتی در این فضا قابل کنترل و ردیابی بوده و هر اقدامی میتواند یک سند قانونی محسوب شود.

او میافزاید: اگر کاربران سواد دیجیتال را بیاموزند و درباره این فضا اطلاعات درست داشته باشند، میزان آسیب و تخلف در این فضا کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

بر اساس اظهارات جهانشاهی، شورای عالی فضای مجازی اصلیترین متولی آموزش سواد دیجیتال و تشریح قواعد و قوانین فضای مجازی برای کاربران است و در کنار آن همه نهادهای فرهنگی از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش باید وارد عمل شوند.

او تاکید میکند: در شرایطی که با انفجار جمعیت کاربران فضای دیجیتال در همه دنیا مواجه هستیم باید اقدامات لازم برای تجهیز کاربران با دقت و سرعت انجام شود و البته میتوان از تجربیات دیگر کشورها نیز در این باره استفاده کرد.

قانونگذاری و بهروزسازی

دکتر علیرضا چابکرو، آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی فضای مجازی را به قدری مهم و ضروری میداند که بر ایجاد یک رشته دانشگاهی در این زمینه و به روز شدن مستمر قوانین این حوزه، تاکید میکند.

این مدرس ارتباطات توضیح میدهد: تخصصی که در حال حاضر به نام حقوق رسانه وجود دارد، به رسانههای سنتی و قدیمی اختصاص دارد و عمدتا به حقوق میان رسانهای میپردازد در حالی که امروز با وجود رسانههای مجازی، رابطه افراد بر مبنای رسانه تعریف میشود.

او در تشریح این نکته میگوید: امروز انواع ارتباطات میان فردی را در رسانههای اجتماعی داریم که از خرید و فروش تا مناسبات حرفهای و شغلی را شامل میشود. بنابراین جنس قوانینی که برای این فضا تدوین میشود با جنس قوانینی که تا امروز در حقوق رسانه داشتهایم، کاملا متفاوت است.

چابکرو، فضای رسانههای اجتماعی را جزئی از زندگی و نمود هویت واقعی کاربران توصیف میکند و تاکید دارد: کاربران در فضای مجازی در زمینههای متنوعی فعالیت میکنند؛ زمینههایی چون اقتصاد، فرهنگ، سیاست، بازی، آموزش و ارتباطات فردی و اجتماعی. همان طور که در دنیای واقعی نیازمند قانون هستیم برای این فضا هم قوانینی وجود دارد که البته نیاز به بازنگری و به روز شدن دارد.

این مدرس ارتباطات، امیدوار است سیستمهای تربیتی و آموزشی، نوعی خودایمنی را در جامعه ایجاد کنند تا افراد در این فضا درست عمل کنند و توضیح میدهد: رسانههای سنتی باید تبیین و تعریف درستی از رسانههای نوین داشته باشند و توجه مردم را به تبعات حقوقی فعالیت در این فضا جلب کنند. همزمان نظام آموزشی نیز موظف به ارائه دانش درست مواجهه با فضای مجازی به مخاطبان است.

روابط عمومیها مسئولند

مطالعات اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد، حدود 50 درصد رفتارهای غیرقانونی شهروندان کشورهای در حال توسعه، ناشی از ناآگاهی و عدم اطلاع از حقوق خودشان یا حقوق دیگران است. این نکته را دکتر احمد یحیاییایلهای، پژوهشگر ارتباطات طرح میکند و اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق و قوانین چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی را مورد تاکید قرار میدهد.

به اعتقاد این متخصص روابط عمومی، اطلاعرسانی میتواند بخش قابل توجهی از رفتارهای غیرقانونی شهروندان و کاربران فضای مجازی را کاهش بدهد.

یحیاییایلهای در این باره به خبرنگار ما توضیح میدهد: کاهش درصدی از ناآگاهی مردم و به تبع آن کاهش رفتارهای غیرقانونی، سهم قابل توجهی در کاهش هزینههای اقتصادی و البته روانی دولت و مردم دارد. ناآگاهی نسبت به حق و حقوق خود و دیگران، به رفتار غیرقانونی و گرفتاریهای اقتصادی و روانی برای شخص، خانواده و جامعه منجر میشود. شخص از بیقانونی ضرر میکند، خانواده زیان میبیند و فرصت زندگی بهتر را از دست میدهد و در نتیجه جامعه دچار بحرانهای اجتماعی و روانی میشود.

به باور این مدرس ارتباطات، مسئولیت آگاهی دادن به مردم در گام اول به عهده سازمانهایی است که مسئول صدور مجوز در زمینههای مختلف هستند و بخصوص صدور مجوز فعالیت رسانههای نوین را بهعهده دارند یا دارای مسئولیت نظارتی هستند.

یحیاییایلهای در این زمینه به نقش روابط عمومی این سازمانها و نهادها اشاره میکند و میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر کشور ما این است که روابط عمومیها به جای اطلاعرسانی به مردم، روی تبلیغات متمرکز شدهاند. روابط عمومی سازمانهایی که مسئول صدور مجوز یا نظارت هستند، باید تلاش خود را به آگاهی بخشی مردم درباره حق و حقوقشان معطوف کنند. متاسفانه روابط عمومی‌‌های سازمانهای دولتی به علت غیرمتخصص بودن مدیران این مجموعهها به جای اطلاعرسانی، مشغول تبلیغ مدیران ارشد و فعالیتهای غیرضروری هستند.

این مدرس و پژوهشگر ارتباطات درباره نقش رسانههای سنتی در زمینه آموزش به مردم تصریح میکند: به نظر من رسانههای جمعی در آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، در اولویت دوم قرار دارند، چون اگر روابط عمومیها همکاری لازم را با رسانههای جمعی نداشته باشند، این رسانهها هم نمیتوانند نقش موثری در این باره ایفا کنند.

او سازمانها و رهبران فکری جامعه را بخش دیگری از مسئولان آموزش امور حقوقی به مردم میداند و میگوید: نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش در این باره نقش تعیینکننده دارند اما حاصل تلاش آنها بیشتر برای آیندگان ضرورت دارد و نمیتوان برای حل مشکلات فعلی، نهادهایی چون آموزش و پرورش را در اولویت قرار داد، بلکه میتوان روشن کردن مسیر آینده را به چنین نهادهایی سپرد.

پلیس 110 در فضای سایبر

اگر مساله حقوق و قوانین فضای مجازی برایتان اهمیت دارد شاید بد نباشد فهرست مصادیق مجرمانه را در فضای مجازی مطالعه کنید که خوشبختانه به صورت کامل در سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir منتشر شده است.

در کنار این فهرست، مرکز فوریتهای سایبری هم در سایت پلیس فتا راهاندازی شده که حکم پلیس 110 در فضای مجازی را دارد و امکانی برای گفتوگوی آنلاین برای کاربران فراهم شده که متاسفانه در بیشتر موارد، هیچ اپراتوری پاسخگو نیست. همچنین در مرکز فوریتهای سایبری، کاربران میتوانند در بخش سوالات عمومی، اطلاعات کاربردی و مفید دریافت کنند و امکان ثبت و گزارش موارد تخلف نیز وجود دارد.

آذر مهاجر

#فضای مجازی #قانون
این خبر را به اشتراک بگذارید
related-image


ترامپ، روسیه را به همکاری با کره شمالی متهم کرد رد پای امارات در اعتراضات اقتصادی اخیر در تونس پیام رهبر انقلاب خطاب به مستندسازان رونمایی می‌شود هشدار صریح حزب اتحاد دموکراتیک به اردوغان ترکیه اقدام آمریکا در تشکیل ارتشی در سوریه را محکوم کرد کنترل و بازدید بیش از 750 فروند شناور صیادی در شهرستان چابهار صدور حکم 6.9 میلیاردی برای قاچاقچی قهوه و نسکافه در لرستان نخستین تور گردشگری ویژه بانوان فرهنگی در زاهدان افزایش حضور نظامی ایتالیا در شمال آفریقا شکست تلخ یاران صادقیان در دقایق آخر مقصد کره شمالی برای سانچی، دروغ شاخدار است نکته آماری؛ سویای مونتلا، اولین تیم اسپانیایی است که در واندا متروپولیتانو، اتلتیکو مادرید را شکست می‌دهد به علت ضرب و شتم نامزد، جان فلاناگان به یک سال کار عام‌المنفعه محکوم شد با دیوار مرگ آشنا شوید+ تصاویر اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص اخبار جعلی تعطیلات مدارس وعده‌های «پلاسکویی» چگونه فراموش شدند؟ ترامپ: مذاکره با کره شمالی تضمینی ندارد متلک تصویری یک روزنامه به صالحی امیری! قتل عام درختان هیرکانی در مازندران اتحادیه اروپا 7 مقام ونزوئلا را تحریم می‌کند شماتیک تیم برانکو با دو غایب هافبک‌دفاعی (+عکس) تحول در وزارت ارشاد امکانپذیر است/ اسلام طرفدار نشاط در جامعه است مهریه عجیب یک زن ایرانی! سخنگوی گوترش: برجام دستاوردی بزرگ بود و باید حفظ شود فتوتیتر | مثلث دشمن در اغتشاشات اخیر اماکن عمومی آذربایجان غربی برای معلولان مناسب سازی شود دولت می‌تواند تریبون‌دارانی که بخشی از مشکل می‌شوند درخواست همسر شهید "سانچی" از مسئولان هشدار خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها درباره تجارت با ایران با 5 میلیون هم می‌توان خودرو خرید؟ تازه‌ترین آمار جان باختگان آلودگی هوا تبریک اینستاگرامی محسن مسلمان به کمال کامیابی نیا + عکس کشف 33 جمجمه انسان درغرب مکزیک همه باید پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کنیم/ پیاده شدگان از قطار انقلاب پشیمان می‌شوند «امپراطور جهنم» آماده اکران در فیلم فجر ایران و قطر در بازی دوستانه دست خود را برای هم رو نکردند عنایتی: 300 میلیون از استقلال طلب دارم یک بار حرف نزدم کاهش 18 درصدی واردات نفت هند از ایران در پی اقدام تلافی جویانه ترامپ روسیه را به همکاری با کره شمالی در دور زدن تحریم‌ها متهم کرد اتلتیکو مادرید بازی برده را به سویا باخت تیلرسون: نیروهای آمریکا در سوریه می‌مانند/از بین بردن نفوذ ایران، از جمله اهداف ما است ترامپ: مذاکره با کره شمالی تضمینی ندارد بیانیه شدید اللحن جمعیت الوفاق بحرین در خصوص ادامه محاکمه جوانان در دادگاه نظامی بانک‌ها امسال چقدر وام دادند؟ میزان حقوق و دستمزد سال 97 تا نیمه اول اسفند مشخص می‌شود از شوخی جالب طارمی با بازیکن قطری تا بوسیدن پیراهن پرسپولیس در مراسم معارفه + تصاویر چهره جدید سوپراستار معروف + عکس اهتمام شهرداری پلدختر نسبت به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌های عمومی مونتلا برنده جدال با سیمئونه/والنسیا بازی باخته را برد
ماجرای 2 پسرخاله که در سانچی بودند (+عکس) تهرانِ برفی 27 دی 96 روح الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی شد محکومیت حمید بقایی در تمامی اتهامات عناوین روزنامه‌های ورزشی 27 دی 96/ جهانبخش و آزمون با هم در لاتزیو +تصاویر یارانه هیچ‌کدام از مددجویان کمیته امداد قطع نشده است/ واریز یارانه سه‌برابری به حساب امداد ولایت واریز یارانه مددجویان به صندوق امداد ولایت پدر و مادر آمریکایی 13 فرزند خود را اسیر کرده بودند قتل فجیع امروز صبح در خوزستان/ مردی، نامادری خود و سه فرزند او را کشت نجات پای چوبه دار با اشک‌های دختر 7 ساله / گفتگو با مرد اعدامی + عکس یارانه نقدی دی ماه واریز شد موافقت عجیب باشگاه رئال با جدایی رونالدو! نامه سردار نقدی به روحانی؛ خیلی بی انصافی است که با ادبیات انگلیس‌ها و شاه با مردم صحبت کنیم /آقای رئیس جمهور به بردگی ملت ایران رضایت ندهید سخنگوی وزارتخارجه ادعای روزنامه فایننشال تایمز را تکذیب کرد/ همگان آگاه‌اند برنامه دفاع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست مراسم ترحیم افسر سوم کشتی نفتکش سانچی برگزار می‌شود کشف پیکر یکی از مفقودین حادثه ناوشکن دماوند + عکس جزئیات جدید از جنایت پدر و مادر سنگدل آمریکایی سردار نقدی: آقای رئیس جمهور! نپسندید که ملت ایران به بردگی برود درباره مشاغل تلگرامی بزرگ‌نمایی رخ داده/ تکذیب کاهش بسیاری از تراکنش‌های اینترنتی در زمان فیلتر تلگرام برگزاری مراسم معارفه «سیاوش شهریور» به عنوان فرماندار شمیرانات پرداخت یارانه مددجویان از سوی کمیته امداد جوسازی آمریکا درباره قصور چین در حادثه سانچی! آکادمی نظامی عقیدتی "نجبا" در عراق افتتاح شد + تصاویر آقای رئیس جمهور! نپسندید که ملت ایران به بردگی برود! / راه اعتدال بهره‌برداری از فضای مجازی با مدیریت ایرانی است مسئله شادی اهل بیت (ع) را در جامعه تقویت کنیم کاهش 40 درصدی تراکنش‌های اینترنتی در زمان فیلتر تلگرام درست نیست/ بزرگنمایی درباره مشاغل متکی به تلگرام اردوغان و دبیرکل ناتو تلفنی گفتگو کردند قاسمی: برنامه دفاع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست/بدخواهان اجازه ندارند نقش ایران را درمبارزه با تروریسم نادیده بگیرند کمیته امداد مستقیما یارانه سه میلیون مددجو را پرداخت می‌کند/ واریز 247 میلیارد تومان افزایش مستمری مددجویان از سوی دولت مراسم ترحیم سرمهندس نفتکش سانچی فرید محبی -مشهد برانکو: کامیابی نیا علاوه بر از دست دادن تیم ملی و پاداش‌ها، جریمه هم می‌شود فیلم/ توصیه یک دزد برای خرید قفل با امنیت بالا تصاویر/ روزنامه‌های چهارشنبه 27 دی 96 روحانی: عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی موجب شکاف نسلی می‌شود/ نباید کشور در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب بیفتد 157 میلیارد تومان یارانه به کمیته امداد منتقل شد قتل نامادری و سه فرزندش در شادگان ضرورت رفع موانع از سوی پاکستان برای افزایش همکاری‌های اقتصادی/ روابط امنیتی دوجانبه برای مبارزه با تروریسم گسترش یابد فیلم/ نجفی: یک کار خیانت آمیز در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری انجام شده/ یک فشار به شرکت سارینای کیش آوردیم بخشی از پول را بلافاصله برگرداندند کمبود نیروی پرستاری توانبخشی در کشور/ راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی از سال 91 مهار آتش سوزی 2 لنج باری در بندر عامری بوشهر آزار و اذیت پسر 9 ساله در یک سوپر مارکت! اعلام جزئیات قرارداد طارمی با الغرافه درخواست 153 نماینده از رئیس جمهور نامه انتقادی سردار نقدی به روحانی بعد از رفع فیلتر تلگرام: آقای رییس‌جمهور به بردگی ملت رضایت ندهید صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 27 دی 96 سرمای زیر صفر درجه در 22 استان کشور/ گردوخاک و کاهش کیفیت دید در برخی استان‌های غربی بی‌خبر از گلایه‌های مردم؟! / مدیریت سابق شهری تهران دقیقاً چه کرد؟! یارانه دی ماه واریز شد طرح جدید ترافیک زمینه ساز تشدید ترافیک و آلودگی هوا پایتخت/دریافت عوارض شهری از خودروها غیرکارشناسانه است عضو شورای شهر: صالحی امیری می‌تواند در شهرداری تهران بماند/ «رییس کمیته» یک سمت تشریفاتی است، نه اسناد مالی امضا می‌کند و نه حقوق می‌گیرد

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینک ما را مطلع کنید.
message
near_me