تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
منبع:فارس
دسته:اقتصادی()
کد خبر:13762818
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳:۳۴

مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 110 هزار میلیاردی بدهی اصلاح می‌شود + متن کامل بسته

براساس آخرین خبرها، مقرر شده است، کمیسیون تلفیق مصوبه تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت را براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مجلس اصلاح کند.
مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 110 هزار میلیاردی بدهی اصلاح می‌شود + متن کامل بسته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مدتی پیش در مصوبه‌ای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود و کارایی بیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.

براساس آخرین خبرها، کمیسیون تلفیق پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس را برای این مصوبه پذیرفته و سازمان برنامه و بودجه هم ضمن موافقت با این بسته، درخواست اصلاح مواردی جزئی از این بسته را مطرح کرده است.

تفاوت‌ اصلی این بسته با مصوبه فعلی کمیسیون، انتشار اوراق تسویه خزانه در همه روش‌های تهاتری است. در واقع در این مدل دولت به ازای تهاتر بدهی باید اوراق تسویه خزانه منتشر کند که این در مصوبه اولیه نبود. همچنین روش‌های تهاتر از سه روش به 5 روش افزایش یافته است.

متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است: 

متن پیشنهادی برای اصلاح بند «و» تبصره «5» لایحه بودجه

بند «و» ـ جهت بهبود وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضیان:

1. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (1)، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

2. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (2)، مطالبات قطعی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده را با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

3. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (3)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی، تسویه کند.

4. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

5. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (5)، مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی شرکت‌های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و از طریق تسویه بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

تبصره «1» ـ سقف تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی چهارصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید.

تبصره «2»ـ ردیف‌هایی در جدول شماره 5 ذیل ردیف 310100 و در جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 جهت تسویه بدهی‌های دولت از طریق انواع اوراق تسویه در این بند، با عدد 1 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

تبصره «3»ـ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید مراجع قانونی ذیربط قابل انجام است.

تبصره «4»ـ در صورت تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به روش مذکور در اجزای «3» ،«4» و «5» این بند ، کلیه جریمه‌های متعلقه (ما‌به‌التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و بانک‌ها هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

تبصره «5»ـ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال 1396 پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اوراق بهادار دولتی نظیر اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و... حداقل به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره «6»ـ بانک مرکزی موظف است بر‌اساس میزان رعایت قوانین و مقررات توسط بانک‌ها و نحوه مشارکت آنها در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، براساس دستورالعملی که ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای «4» و «5» این بند را تعیین نماید.

تبصره «7»ـ آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «8»ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این بند را در پایان هر فصل به‌صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.

انتهای پیام/ب

#بدهی دولت #کمیسیون تلفیق #مرکز پژوهشهای مجلس #متن #تهاتر
این خبر را به اشتراک بگذارید
related-image related-image related-image related-image


مخالفت‌کمیسیون‌تلفیق‌با برداشت 20 میلیاردی دولت چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟ مصرف مواد شیمیایی در تصفیه‌خانه آب زنجان نرمال است عوارض منفی و مخرب فست فودها را بشناسید! کافئین به رشد بهتر مو کمک می‌کند نجفی مدیریت قالیباف را نه، بلکه توان و کارنامه نظام را به چالش کشیده است خطای 2 میلیارد دلاری وزارت نفت آیا ترکیه و روسیه در سوریه با یکدیگر سازش کرده‌اند؟ انتقاد فرماندار املش از عدم پاسخگویی برخی مسئولان: مدیران فاقد اختیار می‌توانند شهرستان را ترک کنند هفته 19 بوندس لیگا/مونشن گلادباخ به رده چهارم صعود کرد بی‌توجهی مسئولان فرهنگی اصفهان به کیفیت آثار حوزه شعر و ادبیات مذاکره با ترامپ مثل «مذاکره با ژله» است میلیاردرها هنوز مالیات نمی‌دهند؟ آسیب‌های طرح تحول سلامت/ افزایش هزینه‌های القائی فواید فعالیت‌های ورزش را بشناییم دفاع‌عصبی دولت‌از برجام برای‌مردم چه‌خطری دارد؟ تذکر دادیم؛ پوستر خواننده لس‌آنجلسی را برداشتند طرح شکایت‌های تازه علیه شکارچی زنان +عکس لقمه‌هایی پر مخاطره برای دنیا و آخرت معاون ترامپ با سیسی دیدار کرد بازی‌اصلاحات‌درنقش فلج‌کردن‌دولت‌و متهم‌کردن‌نظام! داستان نفتکش سانچی به پایان رسیده است؟ درسی که یانکی‌ها از فروش جنگنده به ایران گرفتند عکس/ چیپس و پفک خوری اسحاق جهانگیری سیاست‌های اشتغالی با صرف منابع نفتی تسلسل باطل است ژیمناستیک‌کاران هیچ‌گونه حمایتی از سوی مسئولان نمی‌شود توهم "قرقاش" درباره موشک‌های یمنی-ایرانی! مهریه‌های عجیب و غریبی که تمامی ندارند پایان بررسی بودجه 97 در مجلس دختران جوان به هیچ وجه سراغ بازیگری نروند عاقبت نیروهای آمریکایی در سوریه چه می‌شود؟ سینما علیه داعش استقلال شایستگی صدرنشینی را دارد پیامد تعطیلی دولت بر اقتصاد آمریکا 13 درمان خانگی برای مبارزه با آکنه و جوش دلایلی که به شما می‌گویند سینوزیت دارید! توسعه صادرات زعفران، راهکاری مناسب برای کسب درآمدهای غیرنفتی امتناع شرکت ترکیه‌ای از تحویل مسکن مهر به مردم علت آلودگی هوای تهران بافت نارسای شهری است برنامه‌های وزیر نیرو برای حل مشکل آب/باید ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم گریم متفاوت و تکرار نشدنی بازیگر مشهور/عکس گفت وگوی تیلرسون با لاوروف و چاووش اوغلو درباره عملیات نظامی در عفرین نفس کشیدن در کلانشهر اصفهان به شماره افتاد جاده هراز دهه 30/ عکس افزایش سرقت اسلحه گرم در آمریکا سندرز: برای نخستین بار در تاریخ یک دولت تک حزبی نتوانست دولت را فعال نگه دارد
عکس/ تصادف در خط 3 مترو تهران بیانیه تند وزارت خارجه علیه جبرائیلی فیلم/ خاطره پدر یک آتش‌نشان در حالا خورشید اشک‌های رشید پور در برنامه حالا خورشید + فیلم جزئیات آزار و اذیت دختران و زنان در پراید نقره ای/ مرد شیطان صفت را شناسایی کنید+ عکس وزارت خارجه در واکنش به صدا و سیما: مردم فریب نمی‌خورند خاطره‌ای از زبان پدر شهید آتش‌نشان حادثه پلاسکو که اشک رشیدپور را درآورد +فیلم واکنش یک نماینده به قطع دست سارقی در مشهد بدون تعارف با دستفروشی میلیاردر شد + فیلم نتیجه بررسی‌های اولیه پاناما درباره سانچی اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند بهره برداری از واحد تولیدی زیست دارو در البرز با حضور جهانگیری بیانیه آستان مقدس حضرت معصومه (س) در پی نمایش «قرآن کشتی مطلا» در قم هادی العامری: علت تحریم نُجَباء، تصمیم برای آزادسازی جولان است عکس/ تصادف مرگبار سمند وال 90 تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد آمادگی سپاه برای کمک به بارورسازی ابرها شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت مشخص شد+سند دلار بازهم گران شد/ نرخ ارز امروز 30 دی ماه 96 شرکت دارویی زیست دارو دانش و خط تولید دو داروی ام اس افتتاح شد اعتراف قاتل جوان اسفراینی آمریکا در آستانه تعطیلی مطلق دستفروشی که میلیاردر شده است ورود معاون اول رئیس جمهور و چند نفر از وزرا به استان البرز تقابل مهمانان ناخوانده در سوریه؛ ترکیه علیه آمریکا روحانی: آمریکا دچار خطای محاسباتی است/ برجام پایه مستحکمی برای همکاری گسترده‌تر ایران و اروپا است مدارس خوزستان فردا اول بهمن تعطیل شد روزنامه جمهوری اسلامی: کسی که رئیس جمهور را بیسواد خواند، در زمان جنگ، رفتن به جبهه را حرام می‌دانست! /حضرات روحانی نباید بدون تحقیق درباره سخنی که برای آنها نقل می‌شود، موضعگیری کنند/ آغازگر ماجرای اعتراض به سخن روحانی، یک فرد غیرروحانی بی‌اطلاع از مبانی عقیدتی بود تغییر مدیریت مرکز آموزش عمومی امام سجاد (ع) ناجا در ارومیه + فیلم ادعای نوشته شدن برجام 14 ماه قبل از امضا شدن توسط آمریکایی‌ها کذب است یادواره 427 شهید اسلام آباد و دومین یادبود شهید مدافع حرم علی تمام زاده جهانگیری در کارخانه چیپس و پفک +عکس گومز پینتو آماده حل مشکل گلزنی آبی‌ها/ مهاجم خارجی استقلال وارد تهران شد دبیرکل حزب‌الله لبنان عزادار شد عزا شدن عروسی در رودبار عکس/ جهانگیری در کارخانه چیپس و پفک خبر خوش برای فرهنگیان/افزایش حقوق معلمان در سال 97 درخواست عباس عبدی از سردار سلیمانی؛ یک ساعت صرف دیدار با آن نوجوانی کنید که پرچم ایران را آتش زد /بعید است با داماد صدام رابطه داشته باشد یا … مدارس و دانشگاه‌های اهواز فردا تعطیل شد بدون تعارف با دستفروشی که میلیاردر شد + فیلم روزنامه جمهوری اسلامی: کسی که رئیس جمهور را بیسواد خواند، در زمان جنگ، رفتن به جبهه را حرام می‌دانست! تشکل‌های بخش خصوصی: بورس کالا نیازمند اصلاح فوری ساختار است صفحه اول روزنامه‌های یکشنبه اول بهمن جهانگیری: طولانی شدن طرح‌های مهم کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای/ باید برای تامین منابع مالی ابتکارات جدیدی انجام دهیم دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار می‌شود باید در تدوین آیین‌نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد/مسئولان کشور برای حل معضلات اقتصادی اقدام عاجل کنند درخواست عباس عبدی از سردار سلیمانی/ یک ساعت از وقت خود را صرف دیدار با آن نوجوانی کنید که پرچم ایران را آتش زد ادارات در دزفول تعطیل شد درخواست عباس عبدی از سردار سلیمانی؛ یک ساعت صرف دیدار با آن نوجوانی کنید که پرچم ایران را آتش زد/ بعید است با داماد صدام رابطه داشته باشد گل رونالدینیویی از فروغ موری خانم‌گل فوتبال ایران (فیلم)

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینک ما را مطلع کنید.
message
near_me