تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
دسته:دسته بندی نشده
کد خبر:14447848
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۰۱:۱۴

مواجهه با فساد اقتصادی

مواجهه با فساد اقتصادی

اينكه زنان به عنوان متهم رديف اول فساد اقتصادي در سطوح كلان معرفي شوند، پديده‌ نادر اما محتملي است كه اين روزها ذهن برخي فعالان حقوق زنان را معطوف به وجوه مثبت و منفي خود كرده است. سوال اصلي اينجاست كه تجربه و عملكرد زنان در بسترهاي وقوع فساد اقتصادي، به ويژه آنجا كه پاي برخي تصرفات زنان در جايگاه‌ها و مشاغل مديريتي و حاكميتي به ميان‌ آيد، چگونه است؟ شايد بتوان نرخ اندك فساد در تجربه مديريتي زنان در ساختار سياسي و اقتصادي كشور در دهه‌هاي اخير را با اين گزاره توجيه كرد كه اساسا اكثريت جامعه زنان محروم از امكان تصدي بسياري از مشاغل ممكن‌الفساد هستند! اما در كنار اين گزاره مي‌توان به نتايج برخي پژوهش‌هاي اجتماعي جديد نيز استناد كرد كه جملگي با جنسيتي خواندن فساد اقتصادي، تاكيد دارند كه اعضاي جامعه زنان از بعد انقلاب تا به اكنون، به مراتب عملكرد شفاف‌تري در حوزه تصدي مناصب مديريت اقتصادي كلان جامعه نسبت به مردان از خود بروز داده‌اند. تجربيات بين‌المللي نيز در بسياري از جوامع پيشرفته و حتي برخي كشورهاي درحال‌توسعه بر اين مدعا صحه مي‌گذارد كه زنان معمولا بيش از مردان نسبت به مقوله فساد از خود حساسيت نشان مي‌دهند. در اين زمينه هرچند نمي‌توان با قطعيت سخن گفت اما حداقل برخي يافته‌هاي تحقيقات علمي در ايران به خوبي توضيح مي‌دهند كه درصد قابل تاملي از زنان (صاحب منصب) در كشور، نسبت به ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي جديت بيشتري در مقايسه با مردان از خود نشان داده‌اند. با وجود اين، اما همچنان نمي‌توان با قطعيت علمي، فساد اقتصادي را با تاكيد بر نظريات تقسيم‌بندي جنسيتي، معضلي صرفا مردانه به شمار آورد. هستند زناني كه شايد حتي در مواردي، فساد بزرگي را در بخش خصوصي به نام خود ثبت كرده باشند اما اين حداقل تا به امروز در بخش دولتي موضوعي نادر به شمار مي‌رود چراكه با يك بررسي اجمالي در پرونده‌هاي فساد كلان اقتصادي مي‌توان عملكرد مطلوب‌تر زنان نسبت به مردان را در زمينه شفافيت و سلامت مالي در عرصه‌هاي شغلي فسادزا به وضوح مشاهده كرد. اما اين سوال همچنان وجود دارد كه از لحاظ علمي چگونه مي‌توان اين گزاره را كه زنان در موقعيت‌هاي شغلي كلان، عملكرد بهتري در زمينه جلوگيري از وقوع فساد نسبت به مردان دارند، توضيح داد؟ در اين رابطه خلأ علمي و فقدان يافته‌هاي معتبر پژوهشي در كشور كه بتواند به توليد نظريات متقن و قابل استناد و معتبر بينجامد، كار را به ميزان زيادي مشكل كرده است. از اين رو ناگزير بايد به نتايج برخي پژوهش‌هاي علمي صورت گرفته در اين خصوص در جوامع مشابه با جامعه خودمان توجه كرد. هرچند به لحاظ ايدئولوژيك و بسياري از مختصات اجتماعي، ملاحظات سياسي و آموزش‌هاي فرهنگي، نمي‌توان تشابه زيادي ميان جامعه زنان ايراني و همتايان شغلي و اجتماعي ايشان در كشورهايي مانند تركيه و پاكستان قائل شد اما شايد بتوان با تاكيد بر تعدادي از خصوصيات مشترك فرهنگي زنان در خاورميانه...

 

نتايج مطالعات علمي در كشورهاي همسايه را تا‌حدودي به جامعه زنان داخل تسري داد. در اين رابطه بيان پاره‌اي از يافته‌هاي علمي موجود كه تعدادي از آن در داخل انجام پذيرفته است، در پيشبرد بحث خالي از فايده نخواهد بود. به طور مثال نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه زنان ذيل علل كلاني همچون پايبندي ديني، الزامات اخلاقي- خانوادگي و همچنين تعهدات شغلي، عملكرد سالم‌تري نسبت به مردان در حيطه‌هاي شغلي مفسده‌انگيز دارند. به اين معنا كه اثرگذاري مذهب، اخلاقيات اجتماعي و تعهدات كاري بر رفتار مديريتي و اقتصادي زنان، بسيار بيشتر از همتايان مرد ايشان در ساير مشاغل مشابه در سطح كلان مشاهده مي‌شود. حال، پاسخ به اين سوال كه چرا متغيرهاي سه‌گانه مذكور به اين ميزان قدرت تغيير رفتاري در زنان را دارند، نيازمند مطالعات دقيق‌تري است كه در اينجا قصد پرداخت بيشتر به آن را نداريم. اما موضوع مهم در اين خصوص به اين مساله مربوط مي‌شود كه آيا مي‌توان طبق يك دستورالعمل كلي، راهكار اصلي مبارزه با فساد اقتصادي در سطوح مديريتي كلان را در انتصاب افزون‌تر بانوان در مشاغل مربوطه مدنظر قرار داد؟ پاسخگويي به اين سوال ابتدا نيازمند توضيح علمي اين موضوع است كه زنان اساسا چرا رفتار سالم‌تري در مواجهه با موقعيت‌هاي شغلي فسادزا در مشاغل ممكن‌الفساد را دارند؟ در اين خصوص نتايج يكي از تحقيقات مستقل اخير نشان مي‌دهد كه باتوجه به درصد احتمال پايين انتصاب زنان در مشاغل مذكور در كشور، زنان، نگراني و بالطبع حساسيت بيشتري در ايفاي هرچه بهتر و سالم‌تر مسووليت‌هاي شغلي خويش- به‌ويژه آنجا كه امكان بيشتري براي انجام فساد وجود دارد- را از خود به نمايش مي‌گذارند. اين مساله به‌صورت عكس در مورد مردان قابل مشاهده است كه برخلاف زنان، مرداني كه تمايل به انجام فساد مالي در حيطه كاري خويش دارند، استرس كمتري را در خصوص احتمال عدم تصدي مشاغل كلان ديگر در آينده را تجربه مي‌كنند! از سويي ديگر، نتايج برخي از پژوهش‌هاي علمي ثابت مي‌كند كه غالب زنان به جهت ترس از تبعات احتمالي حاصل از فساد مالي كه ممكن است تاثيرات منفي بخصوصي در بقاي خانواده، روابط زناشويي و ارتباطات اجتماعي ايشان در محيط دوستان، اقوام درجه يك و ديگر روابط اجتماعي برجاي گذارد، از انجام رفتار اقتصادي غيرقانوني يا همان فساد در بستر شغلي خويش صرف نظر مي‌كنند ! در ادامه، برخي ديگر از نتايج پژوهشي بر نقش مهم باورهاي موثر ديني در نحوه عملكرد اقتصادي زنان در بسترهاي مفسده‌انگيز مالي تاكيد دارند. البته به زعم برخي جامعه‌شناسان، حتي امروز نيز با وجود بسياري از دگرگوني‌هاي ديني و ايدئولوژيك در جامعه ايراني، اما همچنان مساله مذهب در جامعه ايراني، نقش اثرگذار‌تري نسبت به ديگر عوامل در كاهش نرخ فساد اقتصادي دارد. از سويي ديگر، نتايج تعداد متنوعي از تحقيقات اجتماعي ديگر در اين رابطه بر صحت نظريه فساد ساختاري و يادگيري اجتماعي فساد تاكيد دارد. بر طبق نظريات مذكور توضيح داده مي‌شود كه وجود بسترهاي ساختاري وقوع فساد و يادگيري‌هاي غيرمستقيم ضد‌فرهنگي در محيط‌هاي فسادزا، زنان و مردان را بصورت يكسان در معرض انجام فساد اقتصادي قرار مي‌دهد ! در كنار اين اما هستند تحقيقاتي كه خروجي آنها ثابت مي‌كند كه اساسا زنان به دليل برخي خصوصيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي نسبت به مردان در مواجهه با فرصت و امكان ارتكاب جرايم مالي از خويشتنداري بيشتري برخوردارند. همه آنچه بيان شد، صرفا اشاره به تعدادي از پژوهش‌هاي علمي معتبري بود كه در اين مقوله انجام پذيرفته است. اما‌ بي‌گمان پاره‌اي از موارد ديگر نيز احتمالا وجود دارد كه بر عملكرد و رفتار زنان در مواجهه با امكان فساد مالي تاثيرگذار هستند. در خصوص راهكار اما پژوهشگران معتقدند كه مي‌توان با افزايش سهم مشاركت زنان متعهد و متخصص در مشاغل مربوطه، امكان وقوع فساد را تا حدود بسياري كاهش داد. اگرچه نمي‌توان پايين بودن نرخ فساد مالي زنان را به عنوان يك نظريه قطعي و مستدل مطرح كرد، اما اين امكان وجود خواهد داشت كه با انجام پاره‌اي تحقيقات مستقل و معتبر علمي، عوامل بازدارنده از وقوع فساد را شناسايي كرده و آنها را به طور متناسب با شرايط و وضعيت اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي زنان و مردان در محيط كار تطبيق داده و تقويت كرد. تجربه بين‌المللي در اين خصوص از ضرورت انجام برخي پروژه‌هاي مرتبط با فرهنگ‌سازي، سرمايه‌گذاري، آموزش و مسووليت‌پذيري اجتماعي در اين عرصه سخن مي‌گويد. در اين زمينه، اقدامات و برنامه‌هايي كه افزايش ميزان تعهدات اجتماعي و شغلي و همچنين پايبندي‌هاي دروني مذهبي و اخلاقي در جهت مقابله با فساد را مورد تمركز خود قرار مي‌دهد، مي‌تواند در دستور كار سياستگذاران شغلي در دستگاه‌هاي مسوول قرار گيرد. آنچه گفته شد، در سطح فردي مي‌تواند موثر افتد اما در سطح اجتماعي و اداري بايد ساختار‌هاي كلان مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. برخي پژوهشگران مستقل بر اين باورند كه اكنون ساختارهاي فسادزايي وجود دارد كه باتوجه به خصوصيات و موقعيت‌هاي فراجنسيتي خود، تاثير يكساني بر عملكرد مجرمانه مردان و زنان در محيط‌هاي فساد‌زا وارد مي‌كنند. هرچند سخن در اين باب بسيار است اما در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه اگر تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در زمينه مبارزه با فساد موفق بوده است، قبل از هر چيز نشان‌دهنده نوع مواجهه علمي سياستگذاران مربوطه در اين مقوله بوده است. بسياري از انديشمندان اجتماعي در سطح بين‌المللي نيز همچنان اولين مرحله در اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي و اجتماعي مقابله با فساد را در برخورد علمي و پژوهشي با موضوع بسان يك پديده نابهنجار فرهنگي و اجتماعي در نظر مي‌گيرند. موضوعي كه اخيرا در كشور ما نيز با استقبال علمي و پژوهشي برخي دستگاه‌هاي پيشگام در زمينه مبارزه با فساد قرار گرفته كه اميدواريم در ديگر حوزه‌ها و دستگاه‌هاي كشور نيز آن را شاهد باشيم.

#زنان #فساد اقتصادی
این خبر را به اشتراک بگذارید
related-image


برای خرید آپارتمان با سرمایه کم کجا بریم؟ /جدول کرمانشاه بعد زلزله بیکارترین استان شد +جدول برآورده کردن انتظارات خانواده جان‌باختگان سانحه در اولویت است/ادامه عملیات انتقال پیکرها به محض مساعد شدن شرایط جوی حملات توپخانه‌ای گروه‌های تروریستی به درعا آرسنال 1-2 اوسترشوندز: رویای نیمه کاره سامان قدوس پس از دو پاس گل عکس/ لیلا حاتمی و مانی حقیقی پشت صحنه مراسم نمایش فیلم در برلین وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات نمی‌گوید مدام همه چیز را ببندیم تاج: ممکن است شجاعی به تیم‌ملی دعوت شود لیگ اروپا| 2 پاس گل قدوس هم مانع حذف اوسترشوندس نشد/ میلان، آرسنال و دورتموند صعود کردند کتک خوردن داور در لیگ دسته دو کرمانشاه +فیلم برگزاری دوره اموزشی «تسهیلگران» صندوق‌های قرض الحسنه در مجتمع ولایت قم کاشت نهال در بستر تالاب هامون توسط جمعی از ورزشکاران استان جامعه فرهنگی موظف هستند تفکر انقلابی را ترویج دهند اعترافات کارگردان یک فیلم توقیفی مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)؛ تجلی موفقیت بخش مردمی/ جوایز نفرات برتر افزایش یابد عرضه موشک کاغذی هوشمند پاورآپ دارت به بازار سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به مازندران کرمانشاه| سوگواره شعر و مرثیه فاطمی ریحانه برگزار می‌شود احتمال حضور شجاعی در تیم‌ملی داستان تکراری مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی/ به جای اعلام سامانه سراغ اپراتور‌ها بروید رویدادهایی که چهارم اسفندماه در استان مرکزی خبری می‌شود جزئیات پلاک‌های جدید ملی کرمی: تغییر کادر فنی تیم ملی تکواندو کاری از پیش نمی‌برد/ ذوالقدری را راحت از دست دادیم مصاف سرخابی‌های پایتخت با سرخابی‌های خورستان قم|کتاب "امام کاظم (ع) شعله خاموش" رونمایی شد اقدامات ایران را در منطقه تحمل نخواهیم کرد رویدادهای خبری استان قزوین (چهارم اسفند) خواب دیگر بس است، معتادان باید کارآمد شوند پرواز هواپیماهای atr72 متوقف شد موثرترین داروها و با کیفیت‌ترین تجهیزات پزشکی باید در اختیار مردم باشد حامیان روحانی در دفاع از رفراندوم چه کسانی هستند؟ /شاید با اصل دیگری اشتباه گرفته باشند! /حرف زدن از رفراندوم؛ نه تدبیر است و نه سلیقه! /این حاشیه‌سازی‌ها برای چیست؟ /رفراندوم را تابو نکنیم/ رویای 28 ساله یا نقشه خطرناک؟! آمریکایی‌ها چطور با یک فرقه برخورد می‌کنند؟ «عبور» محسن یگانه به بازار آمد لیگ اروپا|لاتزیو و اتلتیکومادرید قاطعانه صعود کردند، ناپولی و ویارئال حذف شدند روزبهانی: من سرباز تیم ملی هستم/ باید به ثوری فرصت داد بازیکن ویارئال زندانی شد مرگ افسر پلیس در پی درگیری هواداران فوتبال + تصاویر 4 مخدر پرمصرف در ایران! توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی کارساز نیست تیم 10 نفره کرمان در رقابت‌های قهرمانی کشور او-اسپرت کره شمالی: دبیرکل سازمان ملل نوکر آمریکاست از «عقب گرد دلار به کانال 4400 تومان» تا «هدفگذاری ترکیه برای قرار گرفتن در جمع 10 اقتصاد برتر جهان» ابراز نگرانی از افزایش محکومان به اعدام در بحرین سلامت مردان ایرانی در خطر است تلاوت «مهدی عادلی» در مسجد لویزان + دانلود تجلیل از بازیگران و عوامل نمایش «باران مایه هایی از جنس من» در جویبار + عکس کودکانی که تنها توقعشان از زندگی، کمتر تحقیر شدن است/ 70 درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین انجام می‌شود تولد سالانه 7500 نوزاد معتاد در کشور انصراف یا باخت عمدی بریمانلو برای روبرونشدن با اسراییل در جودو گرنداسلم آلمان پرواز هواپیماهای atr آسمان تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
پیکر سرباز شهید مدافع وطن «رضا مرادی علمدار» در شهر قدس تشییع شد فرود فوکر 100 هواپیمای کیش ایر در اصفهان به دلیل ترک خوردن شیشه مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «محمدحسین حدادیان» واکنش «کدخدایی» به اظهارات اخیر «احمدی‌نژاد» تشییع پیکر بسیجی شهید محمد حسین حدادیان مدیرعامل آسمان دریافت تضمین از خلبانان را تایید کرد عکس/ مراسم تشییع پیکر شهدای ناجا توئیت | واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه! صحبت‌های مادر شهید محمدحسین حدادیان/ فرزندم شهید راه ولایت است +فیلم مراسم تشییع شهدای حادثه خیابان پاسداران 6 اسفند؛ تعیین تکلیف سؤال از روحانی آیا سرنشینان هواپیما پس از سقوط شانسی برای زنده ماندن داشتند؟ / 2 روایت شیشه هواپیما کیش-کاشان به علت تغییر دما شکست تصاویر | تشییع پیکر شهدای خیابان پاسداران روی دوش مردم و مسئولان وداع با پیکر شهید مصطفی زاهدی بیدگلی جزئیات هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 مراسم تشییع شهید مدافع امنیت «محمدحسین حدادیان» /تصاویر فیلم/ دلخراش‌ترین صحنه‌ای که امدادگران در محل سقوط هواپیما دیدند تشییع پیکر سه شهید درگیری‌های خیابان پاسداران نخستین بقایای جانباختگان هواپیما نمونه‌گیری شد انتقاد مطهری از یک دقیقه سکوت در بازی استقلال تشییع پیکر مطهر سرباز شهید رضا مرادی علمدار اصفهان| فرود اضطراری پرواز کیش کاشان در اصفهان؛ شیشه جلوی هواپیما شکست زیتون تلخ در عفرین! فرود اضطراری پرواز کیش کاشان در اصفهان/شیشه هواپیما شکست حکایت خواندنی درباره عاقبت گناه زبان 4 مسافر زخمی از هواپیما خارج شده‌اند سردار سلیمانی: برخی درصدد حذف سپاه هستند مصوبه 2 هزار میلیارد تومانی مجلس برای ارتش تصاویر: کارگردان و بازیگران فیلم خوک روی فرش قرمز جشنواره برلین شکستن شیشه هواپیما باعث فروداضطراری شد اظهار نظر ونگر درباره خرید سامان قدوس برای آرسنال واکنش کاربران به اظهارات تأسف‌آور لیلا حاتمی +تصاویر افشای "مهمترین راز" صدام از زبان وکیلش برخی به بهانه‌های واهی درصدد حذف سپاه هستند/ هیچ حادثه‌ای به وحشتناکی داعش در طول تاریخ در منطقه نداشتیم عکس/ مزار شهید بسیجی محمدحسین حدادیان عملیات تجسس و انتقال اجساد حادثه هواپیمای تهران- یاسوج فعلا متوقف شد پیکر شهید «محمدحسین حدادیان» تشییع شد اجازه تکرار نمایش‌هایی شبیه حوادث خیابان پاسداران را به آشوبگران نخواهیم داد/ با قاطعیت برخورد می‌کنیم کشف کوزه‌ای مرموز و عجیب در ایران/فیلم اختصاص اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی به منظور بهبود معیشت کارکنان ارتش رشد ابهامات با پیدا شدن کپسول هواپیمای "تهران - یاسوج"+فیلم فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: هیچ حادثه‌ای به وحشتناکی داعش در طول تاریخ در منطقه نداشته‌ایم تایمز اسرائیل: گروه قدرتمند نُجَباء در جنگ احتمالی، کنار حزب‌الله است ساری|رئیس مجلس در مراسم بزرگداشت پدر شهیدان عبوری شرکت می‌کند تخصیص 2 هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش تشییع و تدفین پیکر مطهر بسیجی شهید محمد حسین حدادیان افشای "مهم‌ترین راز" صدام از زبان وکیلش برخی به بهانه‌های واهی درصدد حذف سپاه هستند/ هیچ حادثه‌ای به وحشتناکی داعش در طول تاریخ در منطقه نداشته‌ایم مراسم تشییع بسیجی شهید محمدحسین حدادیان برگزار شد

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینک ما را مطلع کنید.
message
near_me