تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است.با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریقاین لینکما را مطلع کنید.
منبع:بهار
دسته:بین الملل()
کد خبر:15162041
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۱۱:۴۲

موافقت ایران با قطعنامۀ 2254 شورای امنیت

گروه بین‌الملل: در پایان نشست آستانه، بیانیۀ مشترک وزرای امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه دربارۀ سوریه منتشر شد که بر طبق آن هر سه کشور برای حل و فصل سیاسی بر پایۀ قطعنامۀ 2254 شورای امنیت سازمان ملل تأکید ورزیدند. گفتنی اینکه این قطعنامه بر گذار سیاسی و تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه محوریت دارد که عملا به معنای پایان حکومت کنونی حاکم بر سوریه خواهد بود. متن این بیانیه به شرح زیر است: «وزرای امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به عنوان ضامنین نظارت بر رژیم آتش‌بس در سوریه، به دعوت جمهوری قزاقستان در آستانه جمع شدند تا به ارزیابی همکاری سه‌جانبۀ خود از زمان برگزاری نخستین نشست بین‌المللی دربارۀ سوریه در آستانه در 23 تا 24 ژانویۀ 2017 بپردازند و 1- بر سطح عالیِ هماهنگی سه‌جانبۀ کنونی در زمینۀ اجرای مُفاد بیانیۀ مشترک رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه مورخ 22 نوامبر 2017 در سوچی تأکید کردند؛ 2- توافق کردند که تعامل مؤثری را که تأثیر مثبتی بر وضعیت سوریه و کل منطقه خواهد داشت و خطر تفرقۀ قومی و نژادی را کاهش خواهد داد ادامه دهند؛ 3- نشست آتیِ سه‌جانبۀ سران را که در تاریخ 4 آوریل 2018 در ترکیه برگزار خواهد شد مورد توجهِ ویژه قرار دادند؛ 4- رضایت خود از کمک عینی فرایند آستانه در بهبود وضعیت سوریه طی سال گذشته ابراز کرده، در این راستا بر موفقیتِ تلاش‌های جمعیِ خود در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، به‌ویژه شکست داعش در سوریه و ایجاد شرایط مساعد برای حل و فصل سیاسی بر پایۀ قطعنامۀ 2254 شورای امنیت سازمان ملل تأکید ورزیدند؛ 5- تأکید کردند که فرایند آستانه و دستاوردهای آن به ابزاری مؤثر در کمک به صلح و ثبات در سوریه تبدیل شده است؛ 6- عزم مشترک خود مبنی بر ادامۀ تلاش‌های هماهنگ به منظور حصول اطمینان از بازگشت‌ناپذیری روند کاهش خشونت در عرصۀ میدانی را ابراز داشتند؛ 7- بر پایبندی قوی و مداوم خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید کردند. آنها همچنین تأکید کردند که هیچ اقدامی، صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام دهد، نباید ناقض این اصولی باشد که طی قطعنامه‌های مربوط در سازمان ملل و بر اساس ارادۀ نمایندگان همۀ بخش‌های جامعۀ سوریه، که در کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی به صورت روشن و شفاف بیان گردیده، تأیید شده است؛ 8- این اعتقاد خود را تکرار می‌کنند که مناقشۀ سوریه راه‌حل نظامی ندارد و از پیشرفتِ حاصل شده طی هشت دوره نشست‌های بلندپایه در آستانه با هدف کمک به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به منازعۀ سوریه از طریق اتخاذ اقداماتی برای کاهش خشونت در عرصۀ میدانی، ایجاد اعتماد میان طرف‌های درگیر، بهبود وضعیت بشردوستانه و شتاب بخشیدن به تلاش‌ها برای دست یافتن به راه‌حلی سیاسی استقبال کردند؛ 9- وضعیت اجرای یادداشت تفاهم مورخ 4 می‌2017 دربارۀ ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را مورد توجه قرار داده و بر عزم خود مبنی بر ادامۀ اجرای مُفاد آن در زمینۀ هر چهار منطقۀ کاهش تنش تأکید کردند، و همچنین تأکید نمودند که ایجاد مناطق کاهش تنش در هیچ شرایطی نباید حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضیِ جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند؛ 10- بر عزم خود مبنی بر ادامۀ همکاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهةالنصره و همۀ دیگر افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی شده‌اند و جلوگیری از جابه‌جایی آنها به دیگر کشورها و مناطق تأکید کردند؛ 11- بر لزوم کمک به سوری‌ها در بازگرداندن وحدت کشورشان و دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای مناقشۀ کنونی از طریق فرایندی فراگیر، آزاد، عادلانه و شفاف با راهبریِ سوری و مدیریت سوری که منجر به یک قانون اساسی برخوردار از حمایت مردم سوریه وانتخابات آزاد و عادلانه با مشارکت همۀ سوری‌های واجد شرایط تحت نظارت سازمان ملل شود، تأکید ورزیدند؛ 12- از برگزاری کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی در تاریخ 30 ژانویۀ 2018 به عنوان کمکی عمده در شتاب بخشیدن به روند حل سیاسی با کمک سازمان ملل استقبال کردند و بر پایبندی و حمایتِ خود از تصمیمات اتخاذ شده در کنگرۀ سوچی، به‌ویژه تشکیل کمیتۀ قانون اساسی و تسهیل هر چه سریع‌ترِ أغاز کارِ آن در ژنو، با کمک فرستاده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در سوریه تأکید کردند؛ 13- از نمایندگان دولت جمهوری عربی سوریه و مخالفینی که به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و ماهیت غیرفرقه‌ایِ سوریه پایبندند و نیز از جامعۀ بین‌المللی خواستند که از کار کمیتۀ قانون اساسی پشتیبانی کنند؛ 14- بر ضرورت اطمینان یافتن از دسترسی بشردوستانۀ سریع، ایمن و بدون مانع به نواحی آسیب‌دیده از منازعۀ جاری تأکید ورزیدند؛ 15- نگرانی خود را از نقض مداوم رژیم آتش‌بس ابراز داشته، به عنوان ضامنین رژیم آتش‌بس اعلام کردند که تلاش‌های خود را در راستای حصول اطمینان از رعایت توافقات مربوط افزایش خواهند داد؛ 16- از قطعنامۀ 2401 شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به وضعیت اسفناک بشردوستانه در سراسر سوریه، به‌ویژه غوطۀ شرقی، یرموک، فوعه و کفریا، استان ادلب، شمال استان حماه، رکبان و رقّه استقبال کردند؛ 17- آمادگی خود مبنی بر ادامۀ تلاش‌ها برای اجرای مُفاد قطعنامۀ فوق‌الذکر با هدف تقویت رژیم آتش‌بس و بهبود وضعیت بشردوستانه در سراسر جمهوری عربی سوریه ابراز داشتند و از همۀ طرف‌ها خواستند، از جمله از طریق ارسال کمک‌های بشردوستانۀ بیشتر، تسهیل مین‌زداییِ بشردوستانه، احیای امکانات زیرساختیِ اساسی (از جمله تأسیسات اقتصادی و اجتماعی) و محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی، کاملاً از این فرایند حمایت کنند؛ 18- از برگزاری نخستین نشست کارگروه آزادی بازداشت‌شدگان/ربوده‌شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودین پیش از برگزاری نشست وزرا استقبال کرده، اعتقاد خود را ابراز میدارند که تلاش‌های این کارگروه موجب ایجاد اعتماد بیشتر میان طرف‌های درگیر در سوریه گردد؛ 19- مراتب قدردانی صمیمانۀ خود را از جناب آقای نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، و مقامات این کشور بابت حمایت از فرایند آستانه و میزبانی نشست‌های بین‌المللی دربارۀ سوریه ابراز داشتند؛ 20- تصمیم گرفتند که نشست بین‌المللی بلندپایۀ بعدی دربارۀ سوریه در اواسط ماه می‌2018 در آستانه برگزار شود. آستانه، 16 مارس 2018»
این خبر از سیستم تحلیل پاک شده است.میتوانید برای مطالعه به لینک اصلی مراجعه کنید.
لینک خبر

موشک بالستیک یمنی مواضع مزدوران سعودی در تعز را هدف قرار داد صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن به شهادت رسید قاتل شدن، سخت و پیچیده نیست! ثبت اطلاعات رجیستری 3700 «آیفون 8» تحت عنوان «آیفون 5» محجوب: اگر توانستند به جیب کارگر پول بریزند شعار مصرف کالای ایرانی تحقق پیدا می‌کند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درگذشت آیت‌الله مهمان‌نواز راتسلیت گفت صفحه اول روزنامه همشهری دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 انتقاد اردوغان از اقدام مخالفانش در خصوص انتخابات زودهنگام در ترکیه منشور کارآمدسازی و صیانت از وزارت اطلاعات برگزاری رزمایش مشترک ایران و پاکستان با حضور نیروی دریایی سپاه دورهمی خانم‌های بازیگر با تیپی منفاوت در مهمانی «بهاره رهنما» /عکس اعضای شورای شهر نسبت به فردی که حرف مخالف دارد، وحشت دارند؟ پیش بینی 41 محور اساسی برای حمایت از کالای ایرانی از «حاشیه بازار 2 تا ده میلیون تومانی برخی خودروها» تا «روایت قابل تامل جهانگیری از آمار پیش‌فروش سکه» راهکارهایی که برای مقابله با آلرژی بهاری باید بدانیم کمک آل سعود به رژیم صهیونیستی پومپئو از کمیته روابط خارجی سنا برای تصدی وزارت خارجه رضایت گرفت روسای استانی دانشگاه پیام نور ملزم به خرید کالای ایرانی شدند رئیس جمهور رحلت آیت الله مهمان نواز را تسلیت گفت بیرجند| سونامی خشکسالی در کویر؛ خراسان جنوبی روی خط قرمز بحران مشاهده موجودی عجیب و وحشتناک + عکس انتقال بقایای داعش به افغانستان برای فشار بیشتر بر ایران است مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد انتطار داریم دولت به رئیس بانک مرکزی کارت قرمز دهد بهره‌مندی از منافع دریا متکی به اراده خود کشورهاست/ کشورهای دریایی هر منطقه باید با هم همکاری داشته باشند عوارض چاقی +اینفوگرافی خطری نهفته در نوشابه و مواد قندی! امنیت مناطق دریایی جهان باید توسط کشورهای همان مناطق برقرار شود آغاز ثبت نام اولیه انتخابات شورای صنفی دانشگاه تهران از 4 اردیبهشت بازیکنان پولی و دلالی در راه آهن مقام، روسی غرب را به راه اندازی جنگ اطلاعاتی ضد مسکو متهم کرد واکاوی میزان جرائم و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در محلات شهری طرح‌های کلان ملی در برزخ اما و اگرها/ طرح‌هایی که می‌توانست مصداق تولید داخل باشد قیمت تبلت‌های اپل در بازار چه قدر است؟ ده‌ها فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به «ابودیس» مجروح شدند طرح سهمیه کنکور ایثارگران به صحن علنی مجلس می‌رود ریزش کوه در دماوند/ 3 گردشگر نجات یافتند سومین فرزند شاهزاده ویلیام به‌دنیا آمد +عکس خرید یک کلاه کاسکت چقدر آب می‌خورد؟ اعلام خروج معاونت فرهنگی قوه قضاییه از تلگرام قاسمی: تشدید بمباران‌های مناطق مسکونی در یمن نشان از استیصال متجاوزین است ظریف: ما در منطقه از نبود گفت‌وگو رنج می‌بریم عکس/ عارف و محسن هاشمی در جلسه حساس اصلاح‌طلبان درباره شهردار تهران هکری که با شماره عادل به سیستم پیش‌بینی‌ها نفوذ کرد! مرد شماره 2 داعش در خاک سوریه به هلاکت رسید روحانی انتخاب رئیس مجمع دولت و وزرای کوبا را تبریک گفت سخنرانی ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد ابعاد فساد مالی در تیم فوتبال صبای قم پیشنهاد وسوسه‌انگیز پرسپولیس به یک بازیکن
محلی که جسد منسوب به رضاشاه کشف شد/عکس کشف مومیایی جسد رضاشاه در شهر ری؟ بارش ماهی از آسمان گلپایگان+فیلم فیلمی از وقوع سیل در شهرستان کوهرنگ کشف یک مومیایی در شهر ری؛ شاید متعلق به رضا شاه باشد واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه «خبرنگار هتاک» قیمت طلا، دلار و سکه 3 اردیبهشت 97 "محمود عباس" محکم ایستاد پرنده 8 میلیون دلاری! +فیلم جسد مومیایی کشف شده در شهر ری +عکس کشف یک مومیایی در شهرری؛ احتمال دارد جنازه رضا شاه باشد / آستان حضرت عبدالعظیم تکذیب کرد واریز اشتباه 35 میلیارد دلار به یک حساب! واقعیت ماجرای دستمزد 5 میلیاردی بازیگران پایتخت! +عکس مستند/ «دوما»؛ دور، اما نزدیک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه وام 100 میلیونی با قسط 900 هزار تومانی در راه است تیپ خاص "مریلا زارعی" در فستیوال جهانی/عکس جزئیات کشف جنازه مومیایی در اطراف حرم شاه‌عبدالعظیم عوارض جایگزین نقل و انتقال املاک ابطال شد آیت الله جنتی درگذشت آیت الله مهمان نواز را تسلیت گفت طوفان توییتری طیف‌های مختلف فکری علیه خبرنگار هتاک واریز سود سهام عدالت مشمولان هفته آینده پایان می‌یابد رونمایی از سامانه نیما سکه بازهم ارزان شد/ قیمت سکه امروز 3 اردیبهشت 97 تصاویر/ اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند چرا کره شمالی تصمیم به مذاکره گرفته؟ طرح/ 10 روز تا نیمه شعبان فیلم/ جهنم وطنی، میزبان فجرسپاسی بازداشت یکی از عوامل شکنجه 3 کودک ماهشهری حضور صدها تن با لباس نظامی در تظاهرات ضد دولتی ارمنستان سپاه از ناملایمات نرنجد، نیروی انتظامی عقب‌نشینی نکند/ مأموریت معاون اول قوه قضائیه برای تهیه طرح تأمین امنیت اقتصادی رئیس شورای عالی سیاسی یمن به شهادت رسید شایعه پیداشدن جنازه رضاشاه در شهر ری! شایعه پیداشدن جنازه رضاشاه در شهر ری! آخرین مهلت برای ثبت‌نام متقاضیان طرح ترافیک اعلام شد توهین روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب به ساحت مقدس امام رضا (ع) مراسم تشییع جنازه مادر بوش با حضور کلینتون و اوباما + تصاویر کشف مومیایی منتسب به رضا شاه تایمز: هشدار ظریف محاسبات ترامپ را در مذاکره با کره شمالی پیچیده کرد /دونالد ترامپ اطراف خود را با مشاورانی جنگ‌طلب احاطه کرده /ظریف گفته است که ایران زیر بار محدودیت‌های جدید نخواهد رفت واکنش مسکو و دمشق به تهدیدات آتی اسرائیل/اس-300 روسیه در سوریه مستقر می‌شود؟ ثبت نام در سامانه «بچه‌های مسجد» آغاز شد افتتاحیه بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران عکس/ بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران تظاهرات در ارمنستان همچنان ادامه دارد چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (672) کشف جنازه مومیایی در شهرری؛ شاید متعلق به رضاشاه باشد واقعیت ماجرای دستمزد 5 میلیاردی بازیگران پایتخت! +عکس تظاهرات، نخست‌وزیر ارمنستان را ناچار به استعفا کرد مهمترین پیام سیاست ارزی دولت شفافیت کامل در بازار ارز است/ دولت از سیاست ارزی عقب نشینی نخواهد کرد جزئیات حادثه کودک آزاری در بندر ماهشهر
message
near_me