آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
۰۳:۲۸
منبع: فارس
دسته: سیاسی
کد خبر: 17788429
بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور
بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور
هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی از جمله جنسیت، درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت مالکیت مسکن، پایگاه ذهنی اجتماعی- اقتصادی با سبک زندگی است.
به اشتراک بگذارید:

چکیده

مفهوم سبک زندگی حاصل بسط تأملّات وبر درباره­ ی گروه­ های منزلت است. سبک زندگی دربرگیرنده­ی الگوهای روابط اجتماعی، فعالیت ­های فراغت، الگوهای خرید، مصرف فرهنگی، شیوه ­های مدیریت بدن، رفتارهای خانوادگی، دکوراسیون منزل و مُد است و نگرش ­ها و ارزش ­ها و جهان­ نگری افراد را منعکس می ­کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی موقعیت های ساختاری و طبقاتی از جمله جنسیت، درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، وضعیت مالکیت مسکن، پایگاه ذهنی اجتماعی- اقتصادی با سبک زندگی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش تعداد 16409 دانشجوی در حال تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی94-1393دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد که با روش نمونه‌گیری متناسب با حجم و با توجه به جدول کرجسی و مورگان از بین پانزده دانشکده ­ی دانشگاه شهید چمران اهواز تعداد377 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه ­ی استاندارد شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن 0/93 ارزیابی گردید. مبنای نظری این پژوهش، تلفیقی از نظریه­ ی ماکس وبر و تورشتاین وبلن است که نتایج حاصل از آزمون­ های آماری نشان داد که بین موقعیت­ های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی یک رابطه­ ی معنادار وجود دارد و می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دانشجویانی که از موقعیت ساختاری و طبقاتی بالاتری برخوردارند؛ با انتخاب سبک زندگی متمایز، خود را از دیگر گروه‌ها و طبقات جدا می‌سازند.

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی؛ موقعیت‌های ساختاری و طبقاتی؛ تمایزجویی؛ مصرف متظاهرانه

نویسندگان:

حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی: دانشگاه اهواز

 کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی

نشریه جامعه شناسی سبک زندگی - دوره 2، شماره 6، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار