منبع: آریا
دسته: سیاسی (دولت-گروه آریا:)
کد خبر: 7731960
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۶:۱۲

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است

خبرگزاری آریا - بانک مرکزی ایران در پاسخ به جوسازی‌های اخیر برخی رسانه‌ها در باره بدهی دولت اعلام کرد: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است.
main-image
        افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بيشتر رويکردي حسابداري است

خبرگزاري آريا - بانک مرکزي ايران در پاسخ به جوسازي هاي اخير برخي رسانه ها در باره بدهي دولت اعلام کرد:افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بيشتر رويکردي حسابداري است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بانک مرکزي در بيانيه اي که در پاسخ به جوسازي هاي منتشره داده است نوشته، کل تغيير در مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در يک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4 هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان، 77.2 درصد (860.1 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي و 22.8 درصد (254.3 هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بوده است.
هر چند که بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز افزايش قابل توجهي داشته که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد، اما دليل عمده افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي را بايد در افزايش قابل توجه بدهي اين بخش به شبکه بانکي جستجو کرد.
افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي به عنوان نمادي از سلطه مالي دولت واقعيتي انکارناپذير است اما نسبت دادن اين افزايش به عملکرد دولت يازدهم بدون توجه به پويايي‌ها و دلايل تغيير بدهي بخش دولتي به بانکها، نوعي استفاده غيرحرفه ‌اي و جهت‌دار از آمار مزبور است که بيشتر با اهداف و اغراض غيرکارشناسي صورت مي‌گيرد.
بررسي دلايل و ريشه‌هاي رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي نشان مي ‌دهد که عمده افزايش متغير مزبور از نتايج روشن سلطه مالي دولت‌هاي نهم و دهم بر شبکه بانکي بوده است.
بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي به دو بخش بدهي دولت و شرکتهاي دولتي طبقه‌بندي مي‌شود.
بررسي اجزاي بدهي دولت به بانکها نيز نشان مي‌دهد که مهمترين جزء اين بدهي، سرفصل مطالبات بانکها از دولت است که علي‌رغم اعطا نشدن تسهيلات جديد به دولت، همواره در حال افزايش بوده است، بنابراين ضروري است که ابتدا اجزاي سرفصل مطالبات از دولت شناسايي شده و عملکرد دولت‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
بنا به اصول و تعاريف حسابداري اعلام شده به بانکها،‌ سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعي است که علاوه بر بدهي‌هاي مستقيم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانکها از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است که از سوي دولت تضمين شده ولي در زمان مقرر تاديه نشده‌اند. بر همين اساس، رسوب حجم بالايي از اوراق مشارکت دولتي (که زمان انتشار آنها عمدتاً به قبل از سال 1392 بر مي‌گردد) و بدهي بسيار بالاي دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمينه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسيار مهمي هستند که بخش قابل توجهي از مانده و تغيير در مانده سرفصل مطالبات بانکها از دولت را توضيح مي‌دهند.
علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهي دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه ديگري از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمين‌هايي است که دولت‌هاي مختلف (بويژه دولت‌هاي نهم و دهم) در قبال تسهيلات متعدد نسبت به بانکها ارائه داده و بانکها نيز به محض سررسيد و تأديه نشدن آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي گيرنده تسهيلات، مرتب مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت مي‌کنند.
بديهي است بخشي از افزايش بدهي دولت به بانکها نيز ناظر بر جرايم (وجه التزام) تسهيلات پيش‌گفته است که بصورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت مي‌شود. بنابراين، مشاهده مي‌شود که عمده مانده و تغيير در مانده بدهي دولت به بانکها تنهاناشي از بي‌انضباطي‌هاي صورت گرفته در نيمه دوم دهه 1380 و اوايل دهه 1390 است و ارتباطي به عملکرد دولت يازدهم ندارد.
بر مبناي مستندات قانوني موجود در خصوص ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزي اين شائبه بوجود مي‌آيد که با افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي، اين بخش از انضباط مالي برخوردار نبوده و از منابع بانک مرکزي جهت تأمين مالي خود استفاده کرده است.
به منظور تبيين اين مسئله و شناسايي دلايل اين افزايش، ضروري است اجزاي تشکيل‌دهنده بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي با دقت و با جزئيات مورد کنکاش قرار گيرد چرا که بي توجهي به تحولات اجزاي متغيرهاي پولي و اتکاي صرف به ارقام کلي آن‌ها مي‌تواند تحليل‌هاي نادرستي را به همراه داشته باشد.
بررسي اجزاي بدهي دولت به بانک مرکزي نشان مي‌دهد که عامل اصلي افزايش 168.4 هزار ميليارد ريالي اين متغير طي دوره 44 ماهه منتهي به بهمن 1395، افزايش قابل توجه اسناد به تعهد دولت (105.7 هزار ميليارد ريال) و افزايش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه (46.4 هزار ميليارد ريال) بوده است.
اسناد به تعهد دولت، اسنادي است که بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور گرديده است.
بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هايي است که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به امانت گذارده مي‌شود.
افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي که از اين محل ناشي مي‌شود، به معني افزايش پايه پولي نيست چراکه در در قبال افزايش اين متغير، پول جديدي به اقتصاد کشور تزريق نمي‌شود.
به لحاظ حسابداري نيز، افزايش در خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ناشي از تغييرات اسناد به تعهد دولت، با افزايش ساير بدهيهاي بانک مرکزي (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزي) خنثي شده و از اين منظر پايه پولي متأثر نخواهد شد. بنابراين تغييرات اين متغيربيشتر ماهيتي حسابداري داشته و تنهاً يک جابه‌جايي ميان اجزاي پايه پولي محسوب مي‌شود. از اين‌رو ضروري است در تحليل تغييرات بدهي دولت به بانک مرکزي به اين موضوع مهم توجه شود.
از سوي ديگر و بر اساس تبصره (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور الحاق گرديده است، هر ساله دولت مي‌تواند معادل 3.0 درصد از بودجه عمومي را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند.
هر چند که ميزان تعيين شده 3.0 درصدي در قانون همواره ثابت است، ليکن همراه با افزايش رقم کل بودجه عمومي کشور، ظرفيت استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه نيز افزايش مي‌يابد. مضافاً به دليل افت شديد قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت از اين محل، در سالهاي اخير استفاده دولت از ظرفيت‌هاي ماده قانوني مزبور بيشتر شده است.
بررسي تغييرات صورت گرفته در خصوص افزايش ميزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه در يک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 الي بهمن 1395) نيز نشان مي‌دهد که 27.6 درصد (46.4هزار ميليارد ريال معادل تفاضل 85 هزار ميليارد ريال حساب تنخواه گردان خزانه در بهمن 1395 نسبت به رقم 38.6 هزار ميليارد ريالي آن در پايان خرداد 1392) از کل تغيير بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره فوق‌الذکر (168.4 هزار ميليارد ريال) به افزايش ظرفيت استفاده قانوني دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است.
نگاهي به ميزان استفاده دولتهاي مختلف از حساب تنخواه‌گردان نيز نشان مي‌دهد که اين ميزان استفاده همواره در ماههاي مياني سال وجود داشته و در پايان سال تسويه مي‌شود. براي مثال ميزان استفاده دولت در پايان بهمن 1394 نيز معادل 81.5 هزار ميليارد ريال بود که در پايان سال بطور کامل تسويه و صفر گرديد.
همچنين ظرفيت استفاده دولت از منابع تنخواه‌گردان خزانه در سال 1395 معادل 100.66 هزار ميليارد ريال بوده که بر اساس مدارک موجود در پايان سال گذشته بطور کامل تسويه شده است.
در مجموع و با عنايت به توضيحات فوق مي‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امري معمول و قانوني در رابطه بين دولت و بانک مرکزي محسوب شده و به هيچ عنوان و در هيچ دوره‌اي استفاده از اين معبر قانوني به عنوان بي‌انضباطي دولتها تلقي نمي‌ شود.
همانگونه که اشاره شد، از مجموع 168.4 هزار ميليارد ريال افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره 44 ماهه مورد بررسي، 105.7 هزار ميليارد ريال (62.8 درصد) مربوط به اسناد به تعهد دولت و‌ 46.4 هزار ميليارد ريال (27.6 درصد) مربوط به حساب تنخواه گردان خزانه بوده و تنها معادل 16.3 هزار ميليارد ريال (9.7 درصد) مربوط به ساير بدهي هاي دولت بوده است.
بررسي تغييرات ساير بدهي هاي دولت به بانک مرکزي در دوره مورد بررسي نيز نشان مي‌دهد که اين افزايش نيز ريشه در مابه‌التفاوت نرخ خريد مرجع و مبادله‌اي مربوط به اقلام اساسي و دارو (14.9 هزار ميليارد ريال) در روزهاي آغازين تصدي دولت يازدهم و تصميم هاي دولت قبل داشته و به هيچ عنوان به معني استقراض دولت يازدهم از منابع بانک مرکزي قلمداد نمي ‌شود.
خاطر نشان مي‌ سازد تحولات اجزاي بدهي دولت به شبکه بانکي و بانک مرکزي و کنکاش در اجزاي تشکيل‌دهنده آنها در دوره 44 ماهه منتهي به بهمن 1395 نشان مي‌دهد که اول بخش عمده‌اي از تغييرات بدهي دولت به سيستم بانکي ريشه در عملکرد دولتهاي نهم و دهم داشته و دولت يازدهم هيچ گونه‌ بي‌انضباطي در اين زمينه نداشته است.
دوم بخش قابل توجهي از افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بيشتر رويکردي حسابداري است که به هيچ عنوان به معني استقراض دولت از بانک مرکزي محسوب نشده و واجد آثار پولي بر پايه پولي نخواهد بود.
افزون بر موارد مزبور و با توجه به مستندات قانوني موجود در زمينه استفاده دولتها از حساب تنخواه‌گردان خزانه و الزام قانوني آنها به تسويه آن در پايان سال، همه دولت‌ها ميزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پايان سال تسويه مي‌کنند و از اين رو مقايسه ارقام بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (بطور خاص بدهي دولت به بانک مرکزي) در ماه‌هاي مياني سال با ارقام پايان سال نيز نمي‌تواند ملاک مناسبي براي ارزيابي رفتار مالي دولت تلقي شود.
گفتني است،چندي پيش يکي از خبرگزاري ها با انتشار گزارشي تحت عنوان « گزارش غيرمحرمانه بانک مرکزي/'دولت روحاني' تنها در يک فقره 110 هزار ميليارد تومان بدهي برجا گذاشت » به افزايش بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به سيستم بانکي در دولت يازدهم اشاره کرده است.


#سازمان ها و نهاد ها #بانك مركزي #سیف رییس بانک مرکزی #ایران #بدهي دولت #رسانه #مسکن #اقتصاد #حسابداري #دولت یازدهم #سیستم بانکی #انضباط پولی #رشد #بخش دولتی #شرکت های دولتی #ولی الله سیف
related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image related-image
لباس متفاوت مجریان شبکه افق پورشه rsr 939 شاید انقلابی در خودروسازی +تصاویر عشق و تعهد از ملزومات جریان تئاتر بچه‌های مسجد است داگلاس کاستا پیشنهاد لیورپول را رد کرده است آقامیرسلیم: تامین همه هزینه‌های انتخاباتی توسط حزب مؤتلفه گل اول دورتموند به بایرن مونیخ (رویس) بهترین‌های فوتبال نمایشی - ماه مارس - تکنیک مدیریت نیروهای نظامی مستقر در عراق و سوریه به پنتاگون محول شد اوقات شرعی 8 اردیبهشت تعامل منطقه‌ای مشترک، تنها راه مقابله با تروریسم راهکار جدید محققان برای جوان شدن مغز حکم تغییر عمدی در جهت قبله چیست؟ خیابانی: از سوتی‌هایم کتاب خواهم نوشت! خوشحالی رژیم صهیونیستی از بهبود روابط مصر و عربستان رشد صنعت فولاد ایران بیانگر موفقیت برجام است بمباران مواضع النصره در درعا و شلیک خمپاره به الزهرا 135 میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد استقلال می‌توانست الاهلی را ببرد/نداشتن زمین مشکل فوتبال کشور است فرار 95 هزار نفر از مردم سودان جنوبی از کشور سعید جلیلی: نشست‌های انتخاباتی باید صحنه چالش عقلانی شود/ برخی از نامزدها رویکرد رمانتیک دارند آمادگی روسیه برای همکاری با ایران بعد از انتخابات زندانی شدن مرد سنگاپوری در آمریکا به جرم صادرات تجهیزات ممنوعه به ایران دانلود بازی آموزشی the human body by tinybop v3.0.1 آیفون دانلود بازی 1.1.1 luxor 2 برای آیفون، آیپد و آیپاد لمسی دانلود بازی shadowgun: deadzone v2.7.2 برای آیفون دانلود بازی apex of the racing v2.07.121221 برای آیفون دانلود بازی stickman downhill motocross v2.4 برای آیفون فعالیت فعلی سیستم‌های حقوقی نفت نه به نفع دولت است نه به نفع تولید داخلی معنای انتظار فرج چیست؟ 5 فایده طلایی شنا برای تقویت بدن و آمادگی جسمانی 12 قانون مهم برای قانع کردن دیگران به پیروی از خود بمب جدید داعش تولید می‌شود مشکلی که فوتبال ایران را آزار می‌دهد/ درد مشترک منصوریان و کی‌روش آزادکاران جوان فرصت خوبی دارند/ ترکیب نهایی هنوز مشخص نشده است گزیده‌ای از صحبت‌های اقتصادی قالیباف از حرف تا عمل/15 نظر شما درباره وعده‌های روحانی در اولین مناظره انتخاباتی سال 92 چیست؟ +فیلم بانوان فوتبالیست از حداقل امکانات فوتبالی محرومند/اعتقادات برایم مهم است ناامنی کودکان اروپایی در رسانه‌های اجتماعی طرح "مهار بیکاری" در چهارمحال و بختیاری به مجلس ارائه می‌شود عقب‌نشینی آمریکا از تهدیدات علیه کره شمالی کری‌خوانی ستاره پرسپولیسی لیگ یک برای استقلالی‌ها در شالیزار/ عکس رکود اقتصادی مانع از فروش 300 میلیاردی املاک کارخانجات ایران مرینوس شد بایرن مونیخ قرارداد کینگزلی کومان را دائمی کرد غریبه درگیری منجر به آتش سوزی منزل مسکونی شد گزارش رؤیت هلال شعبان المعظم 1438 ه. ق پیش بینی تونی بلر از پیروز انتخابات آتی انگلیس چراغی پس از نایب‌قهرمانی آسیا: انگیزه‌ام دو برابر شده است چگونه به سوالات جنسی کودک پاسخ دهیم؟ کودک حسود را این گونه تربیت کنید!
جزئیات جدید از شهادت مرزبانان در میرجاوه +عکس آخرین جزییات از شهادت 10 مرزبان در منطقه میرجاوه +تصاویر عکس: شهدای هنگ مرزی میرجاوه حقوق حجت الاسلام محسنی اژه‌ای چند میلیون تومان است؟ اسامی شهدای کادر و وظیفه حادثه تروریستی مرز میرجاوه عکس/ شهدای هنگ مرزی میرجاوه نه شهید امروز نیروی انتظامی در میرجاوه +عکس برگزاری مراسم اختتامیه طرح فتح بسیج شهادت 6 سرباز اهل خراسان رضوی در میرجاوه شهادت 9 نفر از مأموران هنگ مرزی میرجاوه در درگیری با اشرار مسلح تصاویر/ششمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر جزییاتی تازه از جنایت منطقه مرزی میرجاوه تصاویر و اطلاعات شهدای مرزبانی در میرجاوه نخستین تصویر از امید ابراهیمی و همسرش حضور راکی در فیلم ایرانی «ما خیلی باحالیم» +عکس ملی پوش بانوان به دلیل بی حجابی از تیم ملی خط خورد اطلاعات شهدای مرزبانی در میرجاوه +عکس دادستان زاهدان عامل حمله میرجاوه را اعلام کرد/ جزییات حادثه پیام تسلیت فرماندار سراوان در پی به شهادت رسیدن نیروهای مرزبانی میرجاوه آخرین جزییات از شهادت 10 مرزبان در منطقه میرجاوه +تصاویر شهادت 10 نیروی مرزبانی ایران در سیستان وبلوچستان (+اسامی) / ناجا: پاکستان باید پاسخگو باشد اسامی شهدای حمله تروریستی هنگ مرزی میرجاوه + تصاویر 10 مرزبان در منطقه میرجاوه به شهادت رسیدند/جزییات کامل درگیری در منطقه میرجاوه+تصاویر اسامی شهدای حادثه میرجاوه اعلام شد جزئیات شهادت 9 مرزبان ایرانی در مرز سیستان و بلوچستان 9 شهید مرزبانی سیستان و بلوچستان (عکس) مراسم تشییع پیکر مرحوم نقی سیف جمالی بدون تردید مرتکبین جنایت میرجاوه به سزای اعمال ننگین‌شان می‌رسند توهین به امام رضا (ع) توسط مجری هتاک برنامه ستاد روحانی در ایلام+ فیلم/ واکنش شدید ائمه جمعه ایلام به توهین به ساحت مقدس امام هشتم (ع) /نماینده ولی فقیه در ایلام: اصلاح طلبان پیشینه سیاه و ظلمانی در اهانت به ساحت حضرات ائمه معصومین دارند هتاکی مجری اصلاح طلبان در ستاد انتخاباتی نامزد خاص محکوم است شهادت 10 مرزبان کشورمان در حمله تروریستی در میرجاوه شهادت 9 نفر از مرزبانان کشور/ جیش الظلم مسئولیت این جنایت تروریستی را برعهده گرفت تشریح جزئیات شهادت مرزبانان ایرانی در حمله تروریست‌ها آخرین آمار مسمومیت با قرص برنج در پایتخت «بستنی سیاه» خورده‌اید +عکس اسامی شهدای حمله تروریستی هنگ مرزی میرجاوه +تصاویر تصاویر و اطلاعات شهدای مرزبانی در میرجاوه اسامی شهدای کادر و وظیفه حادثه تروریستی مرز میرجاوه سخنگوی ستاد حسن روحانی معرفی شد تصاویر و اطلاعات شهدای مرزبانی در میرجاوه/ بیشتر شهدا اهل خراسان رضوی هستند مچ‌بند الکترونیکی برای حجاج ایرانی شایعه است شهادت 10 مرزبان در درگیری با اشرار؛ اسامی شهدا چرا فوق‌لیسانس از رونق افتاد؟ / نگاهی به کاهش میزان ثبت‌نام کنندگان آزمون‌کارشناسی‌ارشد نادر را در اتاق خواب زنم دیدم! / صحنه‌ای که باورکردنی نبود + عکس امید ابراهیمی باجناق خسروحیدری شد/ عکس ستاره‌های استقلال باجناق شدند افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه/ صدور کارت بازنشستگی قابل شناسایی برای بازنشستگان آخرین وضعیت افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جزییاتی از جنایت منطقه مرزی میرجاوه
message
near_me