جستجو در ۳.۰۴۳۱۲ ثانیه
۱۱۴۵ مورد یافت شد

تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید می توانید از طریق این لینک ما را مطلع کنید.
arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ مادی یا فرهنگی؟

گروه فرهنگ و هنر: «سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند ... ببرند. نمونه بسیار نزدیک این موضوع که هنوز به دست دست فراموشی روزگار سپرده نشده است، به سرقت «مجسمه کودک» برمی‌گردد. این مجسمه همزمان با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی ... در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی که در این شهر هرازگاهی دلشان می‌خواهد این زبان‌بسته‌ها را بشکنند یا به سرقت ... و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی با چه انگیزه‌ای این کار را انجام دادند. این تنها مورد سرقت مجسمه یا تخریب

arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... ‌ها را بشکنند یا به سرقت ببرند. نمونه بسیار نزدیک این موضوع که هنوز به دست دست فراموشی روزگار سپرده نشده است، به سرقت «مجسمه کودک» برمی‌گردد. این مجسمه همزمان با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده ... به گزارش گروه فرهنگی آنا، در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی که در این شهر هرازگاهی دلشان می‌خواهد این زبان‌بسته ... می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی با چه انگیزه‌ای این کار را انجام

arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی ... «سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه اعتقادی دارد که عده‌ای به خاطر نگاه‌هایی خاص مجسمه‌های فیگوراتیو را بر نمی‌تابند. این موضوعی است که بخش ... اول آن رایج‌تر است اما در بخش دوم باید اتفاق فرهنگی رخ بدهد.» به گزارش ایسنا، در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی

arrow-down
ریشه سرقت مجسمه‌ها، ناهنجاری مادی است یا مساله‌ای فرهنگی؟

در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند ... با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی ... «سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه اعتقادی دارد که عده‌ای به خاطر نگاه‌هایی خاص مجسمه‌های فیگوراتیو را بر نمی‌تابند. این موضوعی ... است که بخش اول آن رایج‌تر است اما در بخش دوم باید اتفاق فرهنگی رخ بدهد.» به گزارش جماران؛ در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی

arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی ... بسیار نزدیک این موضوع که هنوز به دست دست فراموشی روزگار سپرده نشده است، به سرقت «مجسمه کودک» برمی‌گردد. این مجسمه همزمان با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی ... «سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه اعتقادی دارد که عده‌ای به خاطر نگاه‌هایی خاص مجسمه‌های فیگوراتیو را بر نمی‌تابند. این موضوعی است که بخش

arrow-down
سرقت مجسمه؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی ... خبرگزاری ایسنا: «سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه اعتقادی دارد که عده‌ای به خاطر نگاه‌هایی خاص مجسمه‌های فیگوراتیو را بر نمی‌تابند ... . این موضوعی است که بخش اول آن رایج‌تر است اما در بخش دوم باید اتفاق فرهنگی رخ بدهد.» در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی

arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... یا به سرقت ببرند. نمونه بسیار نزدیک این موضوع که هنوز به دست دست فراموشی روزگار سپرده نشده است، به سرقت «مجسمه کودک» برمی‌گردد. این مجسمه همزمان با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون ... به گزارش ایسنا، در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی که در این شهر هرازگاهی دلشان می‌خواهد این زبان‌بسته‌ها را بشکنند ... فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی با چه انگیزه‌ای این کار را انجام دادند. این تنها مورد سرقت مجسمه

arrow-down
سرقت مجسمه‌ها؛ ناهنجاری مادی یا مساله فرهنگی؟

«سرقت مجسمه‌های شهری دو بعد دارد؛ برخی سرقت می‌کنند تا پولی به دست بیاورند و برخی سرقت‌ها جنبه ... یا به سرقت ببرند. نمونه بسیار نزدیک این موضوع که هنوز به دست دست فراموشی روزگار سپرده نشده است، به سرقت «مجسمه کودک» برمی‌گردد. این مجسمه همزمان با روز جهانی کودک (16 مهر) دزدیده می‌شود؛ با این وجود که معاون ... به گزارش ایسنا، در گوشه و کنار شهر تهران مجسمه‌ها ساکت و آرام سرجای خود نشسته‌اند؛ بی‌آنکه به کسی آسیبی برسانند؛ اما گویا هستند افرادی که در این شهر هرازگاهی دلشان می‌خواهد این زبان‌بسته‌ها را بشکنند ... فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی همان روز از پیگیری انتظامی برای پیدا کردن سارقان این مجسمه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی با چه انگیزه‌ای این کار را انجام دادند. این تنها مورد سرقت مجسمه

arrow-down
تحصیل 152 هزار دانش آموز در مدارس کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: 152 هزار دانش آموز در مدارس کهگیلویه ... داشت. مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: همچنین در راستای روز جهانی کودک برنامه‌های مختلفی در استان اجرایی شد و ساماندهی دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز با هدفگذاری مناسب اجرایی می‌شود. وی از راه اندازی ... به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه امور بانوان استان افزود: این تعداد دانش آموز در 8 هزارو 440 کلاس درس و 2944 آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند. زارع پور تصریح کرد: 65 ... درصد دانش آموزان در حوزه شهری و 35 درصد در حوزه روستایی هستند. وی افزود: 21.10 درصد از دانش آموزان و نوآموزان استان در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه میزان پوشش

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۵:۲۷
arrow-down
بهزیستی مقصر عدم تحویل مسکن معلولان استان سمنان نیست

گروه اجتماعی: این روزها عدم تحویل واحدهای مسکونی به معلولان صدای انتقادهای بسیاری را در استان سمنان ... استان قریب به 400 کارکنان داریم که به محرومان و معلولان خدمت می‌کنند. *برنامه‌های روز جهانی کودک را توضیح دهید؟ همایشی به‌عنوان روز سالمند در گرمسار برگزار شد که به‌طور استانی از زحمات پیشکسوتان عرصه ... خدمت‌رسانی به سالمندان صورت گرفت همچنین طرح مهرانه در این مدت آغاز به کارکرد و مطمئناً در روز جهانی کودک نیز برنامه‌هایی برگزار می‌شود چراکه کودکان اهمیت فراوانی دارند همیشه کارشناسان معتقد ... بوده‌اند که آینده متعلق به کشوری است که بر روی کودکانش کار می‌کند. به این دلیل مهدکودک‌های ما بستر خوبی برای آماده‌سازی کودکان هستند در آستانه روز جهانی کودک ما نیز همایش‌هایی با همین هدف‌ها تدارک

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲:۳۰
arrow-down
دعوت فرنگی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی

رئیس هیأت کشتی سیستان و بلوچستان گفت: فرنگی کار سیستان و بلوچستان به دعوت رسمی فدراسیون در اردوی ... روز جهانی کودک شرکت کرد. رئیس هیأت کشتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این اردو از 20 مهرماه به میزبانی قرچک ورامین آغاز شده و در حال برگزاری است و امیدوارم ورزشکار شایسته استان در مسابقات بین المللی روز ... جهانی کودک که از 3 تا 5 آبان ماه برگزار می‌شود موفق باشد. این مسؤول ادامه داد: مرتضی عنایت مربی ارزنده سیستان و بلوچستان منتخب کمیته مربیان برای این اردو ست که همراه فرنگی کار استان حضور دارد. انتهای ... عادل شاهسونپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: با دعوت عبدالکریم کاکاحاجی سرمربی تیم پایه کشتی فرنگی، ابوالفضل شهرکی نیا قهرمان وزن 32 کیلوگرم کشور در اردوی آماده سازی مسابقات

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱:۰۷
arrow-down
دعوت فرنگی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی

رئیس هیأت کشتی سیستان و بلوچستان گفت: فرنگی کار سیستان و بلوچستان به دعوت رسمی فدراسیون در اردوی ... به گزارش خبرگزاری برنا، عادل شاهسونپور اظهار کرد: با دعوت عبدالکریم کاکاحاجی سرمربی تیم پایه کشتی فرنگی، ابوالفضل شهرکی نیا قهرمان وزن 32 کیلوگرم کشور در اردوی آماده سازی مسابقات روز جهانی کودک شرکت ... کرد. رئیس هیأت کشتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این اردو از 20 مهرماه به میزبانی قرچک ورامین آغاز شده و در حال برگزاری است و امیدوارم ورزشکار شایسته استان در مسابقات بین المللی روز جهانی کودک که از 3 تا 5 ... آبان ماه برگزار می‌شود موفق باشد. این مسؤول ادامه داد: مرتضی عنایت مربی ارزنده سیستان و بلوچستان منتخب کمیته مربیان برای این اردو ست که همراه فرنگی کار استان حضور دارد.

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۲
arrow-down
بهزیستی مقصر عدم تحویل مسکن معلولان استان سمنان نیست

سمنان - این روزها عدم تحویل واحدهای مسکونی به معلولان صدای انتقادهای بسیاری را در استان سمنان بلند ... استان قریب به 400 کارکنان داریم که به محرومان و معلولان خدمت می‌کنند. *برنامه‌های روز جهانی کودک را توضیح دهید؟ همایشی به‌عنوان روز سالمند در گرمسار برگزار شد که به‌طور استانی از زحمات پیشکسوتان عرصه ... خدمت‌رسانی به سالمندان صورت گرفت همچنین طرح مهرانه در این مدت آغاز به کارکرد و مطمئناً در روز جهانی کودک نیز برنامه‌هایی برگزار می‌شود چراکه کودکان اهمیت فراوانی دارند همیشه کارشناسان معتقد ... بوده‌اند که آینده متعلق به کشوری است که بر روی کودکانش کار می‌کند. به این دلیل مهدکودک‌های ما بستر خوبی برای آماده‌سازی کودکان هستند در آستانه روز جهانی کودک ما نیز همایش‌هایی با همین هدف‌ها تدارک

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۸:۵۶
arrow-down
بانوان تهرانی در کانون خدمات رسانی مدیریت جهادی

با توجه به آنکه اهتمام به امور بانوان که یکی از کارویژه‌های اصلی نهاد اجتماعی مانند شهرداری ... منزل آنها ارسال می‌شود. اداره کل بانوان شهرداری با توجه به مناسبت هایی مانند روز دختر، روز زن، روز جهانی کودک و … نشست‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های آموزشی و فرهنگی متعددی را هرساله در دستور کار قرار ... 137 آنلاین: سبک و سیاق جدید مدیریت سابق شهری در ارائه خدمات به بانوان در تهران باعث افزایش سطح رضایتمندی و حس امنیت اجتماعی شد که در بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ها مغفول ماند تا مدیریت جهادی در زاویه ... تنگ دید رقبا متهم به بی توجهی به بانوان شود. اما این گزارش تنها بخش کوچکی از خدمات اداره کل بانوان شهرداری را بازگو می‌کند. با توجه به آنکه اهتمام به امور بانوان که یکی از کارویژه‌های اصلی نهاد اجتماعی

۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۵:۳۵
arrow-down
مراسم روز ملی «کودک و محیط زیست» /کاشت گل در بطری‌های دور ریختنی

برنامه روز جهانی کودک همراه با آموزش مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین کارگاه آموزشی ساخت کاردستی ... باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زیبایی‌های طبیعت و راهکارهای حفاظت از آن برگزار شد. *ویژه‌برنامه روز جهانی کودک شامل بازدید کودکان به همراه خانواده‌ها از غرفه‌های محیط زیست و کاشت گل در گلدان ... روز جهانی کودک همراه با آموزش مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین کارگاه آموزشی ساخت کاردستی از دورریختنی‌ها، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لنگرود به همت کانون فعالان محیط زیست سالمند با مشارکت اداره ... به گزارش ایسکانیوز، در هفته‌های دوم و سوم مهرماه فعالان محیط زیست در جای‌جای کشورمان با شور و نشاط برنامه‌های خاصی را پیگیری کردند، که در رأس این فعالیت‌ها می‌توان به همایش سراسری دوچرخه‌سواری

۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۲:۱۵
arrow-down
از «نگه داشتن شمع روشن زیرآب» تا «سرزمینی که فقط افلاطون نشانی آن را می‌دانست»

چهاردهمین شماره از نشریه «داروگ» برای نوجوانان دوست‌دار محیط زیست منتشر شد. ... نمی‌روم، بازی ورزشی محیط زیستی و برنامه روز جهانی کودک از جمله مطالب متنوعی است که در این شماره به چشم می‌خورد. مطالب این شماره در بخش‌های تکاپو، طبیعت‌گردی، پارک جانوران، بچه‌های سبز، خبر خوش، سرگرمی ... به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) داروگ نخستین نشریه نوجوانان دوستدار محیط زیست است که چهاردهمین شماره از آن منتشر شده است. دولفیس و دوخس، حفاظت از دلفین‌های خلیج فارس، من با دوچرخه به مدرسه ... ، زنبورانه و زمین ما آورده شده‌اند. سر زدن به مسیر آهار به شهرستانک در بخش طبیعت‌گردی و آشنایی تمام و کمال با دلفین و ویژگی‌های زیستی‌اش در بخش پارک جانوران از جمله مطالب این شماره داروگ هستند. یک پوستر

۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۱:۳۰
arrow-down
کاشت گل در گلدان‌هایی ساخته‌شده از بطری‌های دوریختنی/ خاطره ملی‌پوش دوچرخه‌سواری همزمان با سه‌شنبه‌های بدون خودرو گرامی داشته شد

برنامه روز جهانی کودک همراه با آموزش مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین کارگاه آموزشی ساخت کاردستی ... باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زیبایی‌های طبیعت و راهکارهای حفاظت از آن برگزار شد. *ویژه‌برنامه روز جهانی کودک شامل بازدید کودکان به همراه خانواده‌ها از غرفه‌های محیط زیست و کاشت گل در گلدان ... روز جهانی کودک همراه با آموزش مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین کارگاه آموزشی ساخت کاردستی از دورریختنی‌ها، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لنگرود به همت کانون فعالان محیط زیست سالمند با مشارکت اداره ... گروه جامعه خبرگزاری فارس، در هفته‌های دوم و سوم مهرماه فعالان محیط زیست در جای‌جای کشورمان با شور و نشاط برنامه‌های خاصی را پیگیری کردند، که در رأس این فعالیت‌ها می‌توان به همایش سراسری دوچرخه‌سواری

۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۶:۱۸
arrow-down
برگزاری همایش کودکان حسینی در فومن

بمناسبت روز جهانی کودک، کودکان فومنی به یاد حضرت رقیه (س)، " همایش کودکان حسینی" را برگزار کردند. ... به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، یوسف نیک انجام با اعلام این خبر اظهار داشت: بمناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک، همایش کودکان حسینی روز یکشنبه 16 مهرماه در مصلی نماز جمعه مسجد ... بالا محله برگزار گردید. یوسف نیک انجام در حاشیه این مراسم گفت: با توجه به تقارن ایام محرم و روز جهانی کودک همایش کودکان حسینی با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و به مناسبت شهادت دختر سه ساله امام حسین (ع) و زنده ... نگه داشتن مصائب اهل بیت (ع) برگزار شد. وی با بیان اهمیت نقش حضرت رقیه (س) اظهار داشت: یکی از شهیدان قیام حسینی که نقش بسیار تاثیرگذاری درتبدیل واقعه عاشورا به یک جریان سیال تاریخی داشت، حضرت رقیه (س

خبر های مرتبط
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۷
arrow-down
دیدار با هنر گرافیک ایران

به درون بوستان گام می‌گذارم، شاخه‌های درختان با تکانه‌هاشان در باد پاییزی، انگار دستانی که مرا ... نمایشگاه چشمان کودکی که درباره نخستین کتاب‌های کودک چاپ رنگی در ایران بود. نمایشگاه دیگر موزه پوسترهای روز جهانی کودک بود و سپس نوبت به یکی از استادان گرافیک ایران رسید که در سال درگذشت‌اش (1394) نمایشگاهی ... به درون بوستان گام می‌گذارم، شاخه‌های درختان با تکانه‌هاشان در باد پاییزی، انگار دستانی که مرا به‌سوی سازه قجری موزه راهنمایی می‌کند؛ چه کوشکی، سازش سنت و مدرنیت! ساختمانی کهن که هنری مدرن ... را در پناه خود گرفته است. فریبا سلیمانی-سرپرست موزه گرافیک ایران: «در حقیقت مرتضی ممیز بنیانگذار انجمن طراحان گرافیک و پدر گرافیک ایران سبب‌ساز گام‌های نخست ایجاد موزه بوده است. او یک کمیته به سرپرستی استاد

۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۹:۲۳
arrow-down
سرانه فضای بازی کودکان در اصفهان هفت سانتی‌متر است

اصفهان - رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه تامین سرانه فضاهای ... شهر اصفهان در ادامه با اشاره به روز جهانی کودک و با تاکید بر اینکه محور توسعه و شهر دوستدار کودک دروازه ورود به توسعه شهری است، ابراز داشت: مدیریت شهری در اصفهان طی چند دهه اخیر، نگاه بلندی به کودکان ... به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به گرامی‌داشت هفته استاندارد اظهار داشت: باید توجه داشت که رعایت استانداردها یکی از شاخص ... ‌های توسعه یافتگی است و باید به این امر مهم در کشور بیش از گذشته توجه داشته باشیم. وی در ادامه با اشاره به گرامی‌داشت روز جهانی عصای سفید اضافه کرد: ایجاد زیرساخت‌های شهری برای تردد این افراد از ابتدایی

۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۲
سپاه تمام تدابیر استکباری آمریکا را در منطقه بر هم زد تلاش کنگره آمریکا برای تحریم‌های تازه علیه ایران همسر «الهام علی‌اف»؛ مأمور اجرای سیاست‌های ضددینی در جمهوری آذربایجان تنظیم میزان انسولین با لوزالعمده مصنوعی از طریق تلفن هوشمند پالوتا: رفتارهای نژاد پرستانه علیه رودیگر؟ مایه تاسف است که تیم‌ها به خاطر تعدادی احمق، سرزنش می‌شوند نفرات برتر مسابقه اسلالوم قهرمانی استان اصفهان معرفی شدند صفحه اول روزنامه‌های شنبه 29 مهر فرمانده پیشمرگه: عقب نشینی از کرکوک تصمیم درستی بود ترامپ: سازمان ملل از «پتانسیل فوق العاده‌ای» برخوردار است دردسر مترجم موقت وینفرد شفر و احتمال سوژه شدنش مثل مترجم تجارت 13 میلیارد یورویی ایران و اروپا در 8 ماه افزایش پنج درصدی قیمت گوشی با رجیستری/اعلام برندهای اولیه قاچاق طی هشت روز قلعه نویی: مقصر شکست خودم هستم کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به بازیکنان پارس جنوبی توجه کند اوقات شرعی 29 مهر ماه 96 به افق سمنان اوقات شرعی شنبه 29 مهر ماه به افق اصفهان احتمال ساخت عنوان call of duty: black ops 4 توسط اکتیویژن دست‌کم 16 پلیس مصری در درگیری با افراد مسلح کشته شدند اردوغان: غربی‌ها از «پ ک ک» حمایت می‌کنند جریمه 1.2 میلیون دلاری نیمار در دادگاه برزیل ایران - پاناما 19 آبان به مصاف هم می‌روند چرا برخی افراد هرگز سرما نمی‌خورند؟ رژیم صهیونیست به دنبال از بین بردن روحیه انقلابی در بین جوانان است ذهن انسان پس از مرگ همچنان فعال است زانتی: اینتر را به روزهای خوبش برمی‌گردانیم بررسی مشارکت علمی و بین‌المللی پژوهشگران ایرانی حوزه برنامه‌ریزی درسی در تولید علم جهانی آسو طالبانی: بارزانی کردها را فریب داد کشف تونل 50 کیلومتری در ماه فوت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استخر رضایی: مذاکره مجددی با آمریکا نخواهیم داشت وجود هفت قمر در حلقه a زحل گذر یک سیارک به اندازه اتوبوس از کنار زمین! مجلس نمایندگان آمریکا در این هفته برای تحریم ایران رای‌گیری می‌کند اولین پیروزی شفر در فوتبال ایران +عکس روزهای روشن کسب وکارهای اینترنتی دست‌کم 30 پلیس مصری در درگیری با افراد مسلح کشته شدند مهدی سعیدی عضو منتخب انجمن طراحان بین‌المللی شد چرا آموزش و پرورش مخالف استخدام معلمان حق التدریس و آموزش دهندگان سوادآموزی است؟ رئال مادرید پیگیر وضعیت جذب آلان، پدیده 17 ساله برزیلی حواشی بازی استقلال - نساجی چه کسانی باید مراقب پروستات باشند؟ / نسبت به این نشانه‌ها حساس باشید اوزیل: به منچستریونایتد می‌روم تشییع پیکر فرمانده ارشد ارتش سوریه رزمایش مدافعان حرم لشکر 14 امام حسین (ع) کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به بازیکنان پارس جنوبی توجه کند نفرات برتر مسابقه اسلالوم قهرمانی استان اصفهان معرفی شدند دومین جلسه شورای فرهنگ وعمومی شهرستان نور آلمان، آموزش نیروهای پیشمرگه را از سر می‌گیرد زانتی: اینتر را به روزهایش خوبش برمی گردانیم فرصت‌ها و تهدیدهای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای با سرمایه‌گذاری خارجی
«حسین آقادادی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست+ عکس جزئیات فوت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استخر +عکس سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی در نماز جمعه تهران تصادف سرویس کارکنان ایران خودرو/حریق در پاساژ علاءالدین در دیدار ظریف و رییسی چه گذشت؟ خلاصه بازی استقلال 2-1 نساجی مازندران کره‌شمالی: منتظر حمله ناگهانی باشید همایش 100 هزار نفری در پارک گوللرباغی/"صبح و نشاط" به وقت شهر دوچرخه ایران+تصاویر آتش سوزی در پاساژ علاءالدین سه اقدام برای شناسایی موبایل قاچاق دلیل دیوارکشی اطراف مجلس چیست؟ تیراندازی و قتل در گلستان آغاز درگیری‌ها در جنوب اربیل میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه/ ایجاد منطقه حائل میان اربیل و کرکوک توسط پیشمرگه/تسلط ارتش عراق بر منطقه پردی کتک‌کاری در بازی اورتون و لیون + عکس و فیلم حرکت جالب مهاجم استقلال در بازی فوتبال + فیلم حملات همزمان بوش و اوباما به ترامپ غرق شدن جوان 19 ساله حین شنا در استخر دانشگاه آزاد ساری برگزاری همایش دوچرخه سواری در میاندوآب + فیلم تسلیت بازیگران به «نگار» که در سوگ پدر نشست باند فرودگاه تبریز مسدود شد اوسانی کابوس همیشگی دفاع استقلال حمایت راموس، پیکه و بوسکتس از مدیر زن تیم ملی اسپانیا/ تهدید سه ستاره اسپانیا به تحریم جام جهانی تیلرسون: بحران دیپلماتیک قطر به زودی حل نمی‌شود دستگیری عوامل تیراندازی در عروسی سرلشکر باقری: پایان عمر تروریست‌ها نزدیک است هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند به انقلاب اسلامی خدشه‌ای وارد کند/جلوی رانت‌خواری و اختلاس باید محکم بایستیم شب جنجالی گودیسون پارک؛ درگیری فیزیکی بین بازیکنان اورتون و المپیک لیون (عکس) حرفهای پدر اهورای 2 ساله در باره قتل فرزندش/ هیچکس در مراسم خاکسپاری به مادرش تسلیت نگفت ماکرون: با آمریکا بر سر حفظ برجام توافق کردیم گزارش لحظه به لحظه /استقلال 2 - نساجی یک +فیلم محمود صادقی: «غلامی ایده‌آل نیست اما قابل قبول است افشارزاده: استقلال نیاز به وحدت و آشتی ملی دارد/ مشکلات سرخابی‌ها تا زمانی که خصوصی نشوند، حل نمی‌شود تصادف اتوبوس و تریلی در جاده کرج/11 نفر مصدوم شدند مدیر جدید از بازیکنان ملی پوش می‌آید؛ / سورپرایز بزرگ در والیبال برای جانشینی داورزنی تفاهم‌نامه ترانزیت کالا بین ایران، ترکیه و قطر امضا شد/ ترکیه خسارات رانندگان ایرانی را پرداخت می‌کند تمهیدات جدید پلیس برای رانندگان متخلف آمانو: ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کرده است/ هیچ مشکلی برای بازرسی از سایت‌های هسته‌ای نداریم برانکو: خستگی تیم می‌تواند در نتیجه بازی با نفت تاثیرگذار باشد/ مسلمان در لیست نیست و اجازه دهید مشکلی باشد، خودمان حل کنیم سردار وحیدی: نمی‌توان با شیطان بزرگ مذاکره کرد حضور جهانگیری در نماز جمعه استانبول مردم بناب شعار «بناب شهر دوچرخه» سر دادند/ مقدمات ثبت ملی دوچرخه بناب در سازمان میراث فرهنگی فراهم شد سیدعلی خمینی: حاج مصطفی مجتهد مسلم در بالاترین درجات اجتهاد بود/ امام (ره) با کالبدشکافی مخالفت کرد/ واکنش‌ها به داغدارشدن نگار جواهریان/ عکس جهانگیری در اجلاس دی-8؛ برای مقابله با داعش هم‌نظر و همراه شویم/ایران رقیب هیچ کشوری در منطقه نیست پخش مراسم دعای ندبه بابل از شبکه سراسری روایت اسماعیل دوستی از دیدار با کروبی: نظام در حال اتخاذ تدابیری درباره حصر است/من به حل این موضوع بسیار امیدوار هستم نخست‌وزیر امارات در حکمی 9 زن را به عنوان وزیران کابینه جدید خود منصوب کرد «حسین آقادادی» به جمع شهدای مدافع حرم پیوست قاتل اهورای 2 ساله لب به اعترافات تازه‌ای گشود از داور مسابقه شکایت می‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم/ برای خروج استقلال از بحران، نباید سر نساجی بریده شود
message
near_me