شماره 8/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»
۱۷:۴۳
منبع: ایکنا
گروه شبکه اجتماعی مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم، «بشارت 1452» همزمان با اجرای این طرح، روزانه برگزار می‌شود.