سقوط مرگبار پل «جنوا» در ایتالیا
۰۲:۵۵
منبع: برترینها
تاکنون مرگ 22 تن و مصدومیت هشت تن دیگر در حادثه فرو ریختن بخشی از یک پل بزرگ در شهر شمالی "جنوا"ی ایتالیا تایید شده است.