طرحی که قرار است پل تجارت ایرانی‌ها با آسیای مرکزی باشد
۱۹:۰۴
منبع: ایران آنلاین
ایران در رونق تجارت منطقه‌ای خود حساب ویژه‌ای روی پروژه حمل و نقل ریلی باز کرده است با بهره برداری از طرح راه آهن بندر چابهار، ایرانشهر و زاهدان کشورهای آسیای میانه، مرکزی و افغانستان به آبهای آزاد وصل می‌شوند. عملیات ساخت این خط ترانزیت ریلی که از سال 1389 آغاز و تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. قرار است در سال 99 به بهره برداری برسد.