اعتراض حامی «صلح با ایران» در سخنرانی هوک
۰۳:۰۵
منبع: برترینها
اعتراضات یکی از حاضرین در جلسه سخنرانی «برایان هوک» موجب شد تا این جلسه برای دقایقی متوقف شود.