قطع برق و آب‌گرفتگی معابر در شهرهای شمالی خوزستان
۲۰:۵۳
منبع: فارس
سامانه بارشی ورودی به خوزستان بخش‌های قابل توجهی از استان را در برگرفت و موجب قطع برق در برخی شهرها و آب‌گرفتگی معابر شد.