چگونه رنگ‌های طبیعی جان میگیرند؟
۱۷:۲۰
منبع: تابناک
رنگرزی یک حرفه تاریخی است و در ایران به عنوان کشوری که فرهنگش با تنوع رنگ‌ها در معماری، پوشش مردمانش و حتی تهیه غذاها همراه بوده، این حرفه جنبه‌های هنری نیز داشته است. این ویدیو نیم نگاهی به رنگرزی سنتی و رنگ کردن نخ‌ها با رنگ طبیعی دارد؛ حرفه‌ای که هنوز در ایران منقرض نشده و شاغلانی دارد.