آقای وزیر این آمریکاست که از ما میترسد
۲۰:۱۷
منبع: جهان
واکنش حسن عباسی به سخنان وزیر بهداشت را مشاهده می‌نمایید.