پیروزی کشتی گیران تکابی در رقابت دوجانبه
۲۰:۵۵
منبع: صدا و سیما
رقابت کشتی دوجانبه کشتی شهرستانهای تکاب و میاندوآب با پیروزی تیم کشتی گیران تکابی پایان یافت.