تصاویری جالب از یک پلنگ سیاه
۱۷:۵۹
منبع: مهر
یک گونه نادر پلنگ سیاه در کنیا پس از یک قرن دوباره شکار دوربین شد. یک گروه زیست شناس ماه‌هاست مشغول انجام مطالعاتی درباره پلنگ سیاه هستند.