خبر 20، یکشنبه 28 بهمن 97
۲۳:۳۴
منبع: شبکه خبر
الحاق زیردریایی ایرانی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی ارتش با حضور رئیس جمهور عنوان اصلی خبر 20 امشب است.