دیدار اعضای مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری
۱۵:۰۸
منبع: مهر
حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان، باتأکید بر ضرورت گفتمان درباره «چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالشها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند.