ببینید: سپاه صاحب بزرگترین ناوگان پهپاد بمب‌افکن شد
۰۷:۵۱
منبع: نامه