اعتراف رژیم صهیونیستی به ناتوانی سامانه گنبد اهنین در رهگیری دو موشک پرتاب شده از سوی نوار غزه
۱۱:۳۳
منبع: العالم
رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که سامانه گنبد آهنین در رهگیری دوموشکی که اخیرا از سوی نوار غزه به سوی تل اویو شلیک شده ناکارآمد بوده و با شکست مواجه شده است.