کمک مالی به شهرداری‌های کوچک
۱۱:۳۵
منبع: صدا و سیما
تا پایان سال به شهرداری هایی که معوقه حقوق کارکنان دارند کمک مالی می‌شود.