شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی حسابی! +فیلم
۱۱:۳۵
منبع: دنیای اقتصاد