نارنج، سبزه امروز نهال فردا
۱۱:۵۱
منبع: صدا و سیما
جمعی از سمنانی‌های خوش ذوق با سبز کردن هسته نارنج، علاوه بر اینکه از هدر رفتن بذر گندم و جو برای سبزه عید جلوگیری کردند، می‌توانند به زودی سبزه نارنج را به عنوان نهال استفاده کنند.