بارش‌ها در استان‌های غربی ادامه دارد
۱۴:۰۱
منبع: مهر
مطابق پیش‌بینی هواشناسی، سامانه بارشی امروز در بیشتر مناطق به جز بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق کشور فعال است.