مجموعه خبری ساعت بیست 23 اسفند
۱۴:۰۵
منبع: صدا و سیما
رفع تصرف اراضی ملی از دست سودجویان، توزیع 600 تن میوه شب عید از 25 اسفند در سراسر استان و باغ عمران چرام آماده پذیرایی از مسافران از مهمترین عناوین 23 اسفند است.