اتصال کپسول فضایی سایوز به ایستگاه فضایی
۱۴:۲۸
منبع: شبکه خبر
کپسول فضایی سایوز با سه سرنشین به ایستگاه بین المللی فضایی متصل شد.