گام بلند ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه روابط صنعتی
۱۴:۳۰
منبع: صدا و سیما