عزم ایران در مبارزه با مواد مخدر
۱۵:۲۱
منبع: صدا و سیما
سردار مومنی در نشست وین از روند کمک‌های بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و اظهار نارضایتی کرد.