تکنیک تیز کردن چاقوی آشپزخانه
۱۱:۱۰
منبع: تابناک
همه چاقوها پس از مدتی استفاده کند می‌شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد دو گزینه وجود دارد، یا اینکه آن‌ها را دور انداخت یا اینکه آن‌ها را تیز کرد. برخی فکر می‌کنند که تیز کردن چاقو کار ساده‌ای است و تنها کافیست آن را روی سنگ چاقو تیزکُن بکشند. اما این کار به این سادگی‌ها نیست و نیاز به دانستن قلق و روش درست خود را دارد. در غیر این صورت چاقو به خوبی تیز نخواهد شد یا پس از مدت بسیار کوتاهی مجددا کند خواهد شد. در این ویدیو فراخواهید گرفت که چگونه به شکلی درست چاقوها را تیز کنید.