زندگی «مفاخر رادیو» مستند می‌شود/ دیدار با بزرگان «استودیو هشت»
۰۶:۳۸
منبع: مهر
معاونت صدای سازمان صداوسیما پروژه تولید مجموعه مستندهای تلویزیونی را کلید زده است که در قالب آن زندگی و کارنامه مفاخر رادیو ضبط و ثبت خواهد شد.