فیلم 84/ سپاه و فتنه‌های دهه 60
۰۱:۲۰
منبع: بصیرت
ایده تاسیس سپاه به اوج مبارزات دوران پیروزی انقلاب بر می‌گردد. در روزگاری که انقلابیون از ضرورت شکل دادن به نیروی مسلحی انقلابی برای حفاظت از انقلاب سخن می‌گفتند و برخی عنوان "گارد انقلاب" را برای آن مناسب می‌دانستند.