توصیه 29 سال قبل رهبرانقلاب برای چنین روزهایی
۲۱:۵۶
منبع: مهر
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های متعددی بارها به مسئولین تذکر داده بودند که اقتصاد وابسته به نفت اقتصاد آسیب‌پذیر است.