پستوهای زندگی لوریس چکناواریان
۲۲:۵۱
منبع: تابناک
لوریس چکناواریان در گفت و گویی با نادر مشایخی از پستوها و نقاط کمتر سرک کشیده شده به زندگی‌اش سخن به میان آورده است. این گفت وگوی متفاوت را می‌بینید و می‌شنوید.