توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۷:۲۰
منبع: مهر
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخلی توضیحاتی ارائه کرد.
۱۰:۲۹
منبع: رجانیوز
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخلی توضیحاتی ارائه کرد.
۰۳:۴۵
منبع: الف
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخلی توضیحاتی ارائه کرد.
۰۱:۵۵
منبع: فارس
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه درخصوص انتشار نامه محمدجواد ظریف به سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخلی توضیحاتی را منتشر کرد.
۲۲:۰۱
منبع: انتخاب
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۲۱:۵۷
منبع: دانشجویان ایران
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
تهران- ایرنا- روابط عمومی وزارت امور خارجه درخصوص انتشار نامه محمدجوا ظریف به سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخلی توضیحاتی را منتشر کرد.
۲۱:۴۹
منبع: ایرنا
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد.
۲۱:۴۳
منبع: برنا
توضیح وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد. س
۲۱:۴۰
منبع: برترینها
توضیحات وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد.
۲۰:۰۵
منبع: جماران
ماجرای انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، در مورد انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.
۱۹:۵۲
منبع: افکار
توضیح وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه محمدجواد ظریف به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در توضیحات روابط عمومی وزارت امور خارجه که در کانال تلگرامی سخنگو منتشر شده، آمده است...ادامه
۱۹:۳۷
منبع: انصاف
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۹:۰۷
منبع: عصر خبر
توضیحات وزارت امور خارجه پیرامون نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
۱۸:۵۷
منبع: صراط
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۸:۵۰
منبع: پارس
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، در مورد انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد.
۱۸:۴۹
منبع: فارس
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۸:۲۲
منبع: جام‌جم
توضیحات وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد.
۱۸:۲۱
منبع: آفتاب
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی را منتشر کرد.
۱۸:۱۲
منبع: ایسنا
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۸:۰۷
منبع: پارسینه
مکاتبه ظریف با وزیر بهداشت درباره «انتقال دانشگاهی فرزندان یکی از کارکنان» عجیب نیست
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
۱۸:۰۶
منبع: میزان
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۸:۰۲
منبع: مشرق
توضیح وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
۱۸:۰۱
منبع: دنیای اقتصاد
توضیح روابط عمومی وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
تهران (پانا) - روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی ارایه کرد.
۱۸:۰۱
منبع: پانا
توضیحات روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۷:۵۷
منبع: ایلنا
توضیحات وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۷:۵۵
منبع: فردا
توضیح روابط عمومی وزارت خارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
تهران - ایرنا - روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی ارایه کرد.
۱۷:۳۶
منبع: ایرنا
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت خارجه در خصوص انتشار نامه وزیر خارجه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی منتشر کرد.
۱۷:۳۱
منبع: دفاع مقدس
توضیحات وزارت امورخارجه درباره انتشار نامه ظریف به وزیر بهداشت
روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره انتشار نامه وزیر امور خارجه به وزیر بهداشت، در مورد انتقال فرزندان یکی از کارکنان این وزارتخانه به دانشگاه‌های داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.
۱۷:۳۰
منبع: باشگاه خبرنگاران

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار