ویدئوی عجیب از حضور فردی مشکوک در مصاحبه سعد حریری
۱۲:۴۴
منبع: افکار
توجه سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در مصاحبه تلویزیونی اش در عربستان به نقطه‌ای مشکوک دوخته شده که فردی در آن نقطه ایستاده است.