اجرای طرح همیار گردشگر در یزد
۰۸:۵۰
منبع: صدا و سیما