پاسخ دندان‌شکن وحیدشیخ زاده به محسن‌افشانی!
۰۹:۴۵
منبع: جهان
وحید شیخ زاده در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات میهمان غرفه فردانیوز بود و در مورد استوری اشتباه محسن افشانی صحبت کرد.