فهرست سیاه بهشت‌های مالیاتی اروپا
۱۰:۵۲
منبع: شبکه خبر
اتحادیه اروپا فهرست سیاه بهشت‌های مالیاتی خود را منتشر کرد.