هفته فرهنگی ایران در لهستان
۱۴:۲۶
منبع: شبکه خبر
هفته فرهنگی، فیلم ایران در ورشو لهستان برگزار شد.