تلاوت مجلسی آیات 1 تا 19 سوره مزمل توسط کریم منصوری
۲۲:۰۶
منبع: باشگاه خبرنگاران
تلاوت مجلسی آیات 1 تا 19 سوره مزمل توسط کریم منصوری قابل دریافت است.