تأکید کنفرانس وحدت اسلامی بر جایگاه محوری مسأله فلسطی ن +فیلم
۱۳:۴۴
منبع: العالم
کنفرانس وحدت اسلامی پس از سه روز در تهران به کار خود پایان داد.