فیلم/ بزرگترین بندر رباتیک جهان در آستانه افتتاح شدن
۱۶:۱۷
منبع: انتخاب
در این بندر 2 میلیون متری همه امور توسط ربات‌ها اداره می‌شود و نیروی انسانی در آن نقشی ندارد.