دیدار عمو پورنگ و شاهرخ خان بازیگر هندی (فیلم)
۱۱:۴۰
منبع: عصر ایران