به مناسبت پیوستن کوتینیو به بارسلونا
۲۰:۴۲
منبع: برترینها