مرحله اصلی اطفای حریق نفتکش ایرانی
۱۶:۵۲
منبع: شبکه خبر
شعله‌های آتش در نفتکش ایرانی سانحه دیده در سواحل شرقی چین فروکش کرده و عملیات اطفای کامل حریق وارد مرحله اصلی شده است.
پرواز با عقاب از نمای pov
۱۳:۳۰
پرواز با عقاب از نمای pov
۱۳:۳۰
دبی از نمای نزدیک
۱۳:۳۰
قایقرانی در دریاچه تاهو
۱۳:۳۰
قایقرانی در دریاچه تاهو
۱۳:۳۰