حادثه برای کشتی جنگی ایران (+عکس و فیلم)
۱۲:۰۲
منبع: عصر ایران
منابع محلی در انزلی از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن این بندر خبر دادند.