صنعت کنسرو سازی؛ موثر در توسعه کشاورزی+فیلم
۱۰:۴۵
منبع: صدا و سیما
در همایشی ابعاد توسعه صنعت کنسرو سازی و نقش تغذیه با آن در سلامت جامعه بررسی شد.