ابتکار یک شهردار برای افزایش مشارکت مردمی در نظافت شهری+فیلم
۱۱:۰۵
منبع: صدا و سیما
شهردار فرخشهر برای افزایش مشارکت مردمی در نظافت شهری یک اقدام ابتکاری اجرا کرد.