بخش خبری 20 و 45 دقیقه، مر کز فارس 96/10/21
۱۱:۲۵
منبع: صدا و سیما
از کاهش آسیب‌های اجتماعی با ایجاد طرح خانه محله تا تراش هنرمندانه سنگ به همت پیرمرد روشندل خنجی را در این بخش خبری ببینید.